PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Reguleringsplaner
  5. Nylig vedtatte reguleringsplaner og planendringer

Nylig vedtatte reguleringsplaner og planendringer

Kort fortalt

  • Når en reguleringsplan er vedtatt er den straks bindende for alle parter. 
  • De som er part i saken kan klage på vedtaket.
  • På denne siden finner du lenke til behandling, og alle vedlegg i saken.
  • Alle vedtatte reguleringsplaner ligger på arealplaner.no

Nylig vedtatte reguleringsplaner

Planer med utgått klagefrist

Vedtatte planendringer

 

Finner du ikke planen du leter etter? Alle vedtatte reguleringsplaner ligger på arealplaner.no

Berørte får varsel om vedtak

Varsel om vedtatt plan annonseres i avisen. Berørte og personer som tidligere har sendt inn merknader til planforslaget får brev med varsel om vedtak. 

Informasjon om klagerett 

Du har rett til å klage på vedtaket dersom du er part i saken, eller har rettslig klageinteresse i saken. Frist for å klage er tre uker fra den dagen vedtaket ble mottatt.

Skriftlig klage sendes til By- og samfunnsplanlegging, postboks 8001, 4068 Stavanger, eller som e-post til postmottak.bos@stavanger.kommune.no.
Husk å oppgi bostedsadresse.

Eventuelle krav om erstatning som følge av planen skal sendes til Bymiljø og utbygging, Juridisk, postboks 8001, 4068 Stavanger, eller som e-post til postmottak.bmu@stavanger.kommune.no.

Gjeldende reguleringsplaner

En oversikt over gjeldende reguleringsplaner finner du på arealplaner.no.