PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Strategier
  5. Byromstrategi

Ny byromsstrategi for Stavanger sentrum

Kort fortalt

  • Byromsstrategien beskriver kvaliteter i grøntstrukturen i Stavanger sentrum og gir retning for planlegging, utforming og bygging av 40 utvalgte byrom.
  • Strategien forteller om byromsfunksjonene, og skal fungere som veiledende dokument for kommunen. 
  • Strategien ble sluttbehandlet i kommunestyret 15. november i 2021. 
Badedammen i Stavanger. Foto: Ståle Madland Schjelderup

Hva handler strategien om?

Arneageren, Tivolifjellet, Vålandstårnet, Ajaxparken, Johannesparken, Badedammen, Bjergstedparken.... vi har mange små og store byrom i Stavanger sentrum. Byromsstrategien beskriver byromsfunksjoner og grønnstrukturkvaliteter i byrommene som er en del av sentrumsplanen

Byromsstrategien består av:  

  1. En strategisk del som beskriver overordnede og helhetlige prinsipper for flere byromstematikker.
  2. En byromsoversikt som konkretiserer de strategiske anbefalingene og gir idéer til løsninger for hvert enkelt byrom. 

 

Planprosessen

Under arbeidet med kommunedelplan for Stavanger sentrum ble det i 2016 bestilt et dokument fra Park og vei som skulle beskrive kvalitetene av byrommene i Stavanger sentrum.

I 2016 startet arbeidet med en ny bykatalog. Det ble ved oppstarten tydelig at det var behov for en strategisk del hvor en kan se på byrom i en helhet før det ble laget prosjektark for det enkelte byrom. Bykatalogen ble da omdøpt til «Byromsstrategi for Stavanger sentrum». 

Saken om «Byromsstrategi for Stavanger sentrum» ble lagt frem for utvalg for miljø og utbygging og utvalg for by- og samfunnsutvikling i januar 2020, før den ble lagt fram for kommunalutvalget. Deretter var strategien på høring. Her er oppsummering av innspillene som kom inn i høringsperioden.

Byromsstrategien sluttbehandlet i kommunestyret 15. november 2021. Her finner du saksfremlegget og vedleggene

Kontaktinformasjon

Claus Sigurd Petersen

sentrumskoordinator

Telefon:
51 50 78 58
E-post:
claus.sigurd.petersen@stavanger.kommune.no