PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Samfunnssikkerhet og beredskap
  4. Bli med på konferanse om samfunnssikkerhet

Bli med på konferanse om samfunnssikkerhet

KORT FORTALT

  • Sjekk programmet for Stavanger kommunes første konferanse om samfunnssikkerhet.
  • Konferansen er i Sunde og Kvernevik bydelshus tirsdag 28. mars.
  • Meld deg på her innen 5. mars. Det er gratis å delta!
Illustrasjon av en mann som speider utover et landskap.

Hva gjør vi hvis drikkevannet blir forurenset, hvis kommunens datasystemer blir hacket, folk hamstrer matvarer, det kommer flere flyktninger enn vi klarer å håndtere, eller innbyggerne mister tillit til kommunens tjenester? Og hva hvis flere hendelser oppstår samtidig? 

Stavanger kommune arrangerer sin første fagkonferanse om samfunnssikkerhet, og nå håper vi at DU vil komme! Målet med konferansen er å engasjere, skape bevissthet og øke forståelse for kommunens rolle i det langsiktige, forebyggende arbeidet med samfunnssikkerhet.

Tid: Tirsdag 28. mars kl. 08.30–16.00
Sted: Sunde og Kvernevik bydelshus, vis-à-vis svømmehallen i Kvernevik. Se plassering på kart

Hvis du ikke har mulighet til å delta fysisk, kan du følge strømmingen av konferansen her på YouTube

Fem tegninger av ulike beredskapssituasjoner: Mathamstring, skrur på rør,  plan som overvåkes av overordna myndighet.

Hvem passer konferansen for?

Fagkonferansen egner seg for deg som jobber innenfor risikokartlegging, sikkerhet, beredskap, samfunnsplanlegging og samfunnsutvikling.

Meld deg på her

Fem tegninger av ulike beredskapssituasjoner: Datatrussel, mottak av flyktninger, vannkvalitet
Ill.: Egil Bjørøen

Program 

Tidspunkt Tema Foredragsholder
kl. 08.30 Kaffe og mingling  
kl. 09.00 Åpning av konferansen  Stavanger kommune
kl. 09.10 Innledning ved konferansier Arnt Olav Klippenberg
kl. 09.20 Statsforvalterens rolle i samfunnssikkerhetsarbeidet nå og i fremtiden Reidar Johnsen, fylkesberedskapssjef 
kl. 09.40 Samfunnssikkerhet i et historisk perspektiv  Hanne Windsholt, byantikvar
kl. 10.00 PAUSE  
kl. 10.20 Robust vannforsyning planlegging for fremtiden  Unni Synnøve Lea, Fagansvarlig for vann, PhD, IVAR 
kl. 10.45 Læring etter vannbåren smitte i drikkevannet: Giardia-utbruddet i Bergen kommune  Magnar Sekse, Direktør Bergen Vann 
kl. 11.10 Norsk matsikkerhet og lokalt ansvar i lys av krig og klima  Arne Bardalen, spesialrådgiver, NIBIO 
kl. 11.50  LUNSJ  
kl. 12.45 Samfunnssikkerhet i nasjonalt perspektiv – kommunens rolle  Elisabeth Longva, Avdelingsdirektør samordning og beredskap, DSB 
kl. 13.15 Helhetlig og systematisk risikostyring i et kommunalt perspektiv  Ivar Konrad Lunde, Gruppeleder security og beredskap, Proactima  
kl. 13.45 Digital sikkerhet i en usikker tid  Roar Thon, Fagdirektør, Nasjonal Sikkerhetsmyndighet
kl. 14.10 PAUSE  
kl. 14.50 Flukt, identitet og samfunn: med relasjoner som bærebjelker  Zemir Popovac, psykologspesialist, Favne psykologbistand 
kl. 15.20 Utfordringer i det kommunale samfunnssikkerhetsarbeidet  Geir Sverre Braut, Seniorrådgiver, Professor SUS 
kl. 15.50 Avrunding  

 

Kontaktinformasjon

Kristine Skogsrud Nesvik

Rådgiver i avdeling for beredskap og samfunnsutvikling

E-post:
kristine.skogsrud.nesvik@stavanger.kommune.no

Tonje Dommersnes

Rådgiver i avdeling for beredskap og samfunnsutvikling

Mobil:
415 73 679
E-post:
tonje.dommersnes@stavanger.kommune.no

Tore Rannestad

Beredskapsrådgiver
Avdeling for beredskap og samfunnsutvikling

E-post:
tore.rannestad@stavanger.kommune.no