PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Samfunnsutvikling
 3. Smartbyen Stavanger
 4. Innovasjons-prosjekter
 5. Innbyggeraktivitet: Samle ikke-sensitive helsedata ved hjelp av innbyggere

Innbyggeraktivitet: Samle ikke-sensitive helsedata ved hjelp av innbyggere

Som en av fire nordiske byer, piloterer Stavanger et delprosjekt som handler om hvordan vi kan samle og bruke ikke-sensitive helsedata for å bedre folkehelsen.

I dag er det de store teknologileverandørene som har tilgang til denne type data via smarttelefoner, treningsklokker og ulike apper. Hva om kommuner kan nyttiggjøre slik data i planlegging og folkehelsearbeid?

Aktivitetsklokke Polar

Om prosjektet innbyggeraktivitet

Innbyggeraktivitet-prosjektet i Stavanger har som mål å gjøre byen vår mer levelig, robust og inkluderende, basert på data samlet inn med hjelp av innbyggere. 

Prosjektet er spesielt opptatt av data som kan påvirke helsen til innbyggerne våre. For innbyggeraktivitets-prosjektet på Storhaug og Kvernevik er vi interessert i aktivitetsdata og lokalisering. Målet er verdifull læring som kan overføres på andre områder, for eksempel innenfor friskliv og helse.

Smartby-rådgiver Jørgen G. Hopland er klar med aktivitetsklokker til 30 innbyggere på Storhaug.
Smartby-rådgiver Jørgen G. Hopland er klar med aktivitetsklokker til 30 innbyggere på Storhaug.

Innbyggeraktivitet på Storhaug

 • Piloten går ut på at et utvalg innbyggere på Storhaug i Stavanger (tverrsnitt i alder og kjønn) får utdelt aktivitetsklokke av typen Polar.
 • I tre måneder skal innbyggerne dele sine treningsdata med oss. Det vil si data av hvordan de er i aktivitet, for eksempel sykler, jogger eller går tur i sitt nærmiljø.
 • Det er frivillig å delta og også frivillig å dele dataene. Det betyr at deltakerne selv velger når de vil dele data med oss. 
 • Dataene vi får hente ut, blir anonymisert. Hver innbygger som deler informasjon med kommunen, skal være sikre på at all data behandles trygt.
 • Etter hvert som innbyggerne deler sine aktivitetsdata, vil kommunen få ukentlige rapporter av hvor “bruker X" har gått tur, løpt, syklet og lignende. 
 • Dataene som inngår, er type treningsøkt, lokasjon, varighet, distanse, puls og kaloriforbruk.
 • Klokken skal ikke leveres tilbake etter at prosjektet er ferdig

Aktivitetskart Storhaug

Samtykkeformidler

Som en del av prosjektet er det utviklet en generisk samtykkeløsning «samtykkeformidleren» i samarbeid med Det Norske Veritas. I samtykkeformidleren velger deltakerne hvordan persondata kan behandles i prosjektet.

Dataene vi får hente ut, blir anonymisert. Hver innbygger som deler informasjon med kommunen, skal være sikre på at all data behandles trygt.

GDPR og personvern står sentralt i samarbeidet mellom kommunen og innbyggerne. Derfor er testing av verktøy for å registrere og administrere den enkeltes samtykker viktig i pilotprosjektet.

Nordisk samarbeid

Prosjektet er en del av Nordic Healthy Cities-samarbeid mellom Nordic Smart City Network og Nordic Innovation. Det bygger på eksisterende erfaring fra prosjektpartnerbyene Stavanger, Århus, Helsinki, Vejle og København.

Som en del av prosjektet vil 1-3 piloter kjøres i partnerbyene med sikte på å skalere vellykkede piloter til andre byer. Pilotene vil legge vekt på private selskaper som samarbeider med byene med å samle inn data med hjelp fra innbyggerne.

Kontaktinformasjon

Profilbilde av Jørgen Grønnevik Hopland

Jørgen Grønnevik Hopland

rådgiver

Mobil:
926 95 559
E-post:
jorgen.gronnevik.hopland@stavanger.kommune.no