PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Smartbyen Stavanger
  4. Innovasjons-prosjekter
  5. Lyspunkt 2021

Lyspunkt 2021

Hvordan har innbyggerne det i hverdagen som er sterkt preget av pandemi og smittevernsrestriksjoner, og hvordan kan kommunen motivere og hjelpe innbyggerne til å etterleve restriksjonene?

Beredskapsledelsen rettet denne forespørselen til smartbyavdelingen vinteren 2021. Vi satte sammen et tverrfaglig team og startet prosessen med et større innsiktsarbeid. Vi ville finne ut mer om innbyggernes behov, deres holdninger og atferd, og intervjuet folk fra ulike sosiale lag, psykologer og psykiater, og ressurspersoner fra frivillige lag og organisasjoner. Vi innhentet også relevant forskning.

Da fant vi ut at innbyggerne hadde et sterkt behov for å bli sett og anerkjent for den innsatsen de gjør. I tillegg uttrykte de vi snakket med et sterkt ønske om å få eksempler på hva som er lov til å gjøre uten å bryte smittevernreglene. 

Lyspunkt i koronahverdagen

Resultatet av innsiktsarbeidet ble til prosjektet Lyspunkt 2021. Prosjektet innebærer ulike tiltak:

  • tips til korona-vennlige aktiviteter rettet mot ulike målgrupper
  • kunnskapsformidling om hva man faktisk har lov til å gjøre
  • en tilskuddsordning spesielt rettet mot unge og unge voksne hvor de kan søke om penger til å skape lyspunkt i eget liv sammen med andre

Gjennom instagramkampanjer, påskeeggjakt, lyspunktkart og øyhoppingspass for barnefamilier, har vi tatt innspillene til innbyggerne på alvor. 

Glad jente viser fram øypasset sitt fra Stavanger kommune.
Glad jente viser fram øypasset sitt fra Stavanger kommune.

Prosjektet har også initiert et utevennkonsept. Gjennom utevenn-konseptet ønsker vi å motivere og inspirere frivillige lag og organisasjoner til å lage utevennkoblinger i sine egne nettverk der det er behov. Frivillighetssentralene i kommunen skal jobbe videre med dette når Lyspunkt 2021 avsluttes.  

Bilde av en bussbillett i regi av kommunens Lyspunkt-prosjekt

Samarbeid på tvers

Prosjektet har vært et samarbeidsprosjekt på tvers av tjenesteområder hvor representanter fra Ungdom & fritid, kommunikasjonsavdelingen og beredskap og samfunnsutvikling har jobbet tett sammen med smartbyavdelingen for å planlegge og gjennomføre tiltak. Andre avdelinger i kommunen, eksterne aktører og innbyggerne selv, har også vært delaktig i alle deler av prosessen for å sikre at vi når målgruppene.

Sammen har vi laget Lyspunkt slik at vi kan motivere hverandre til å holde ut litt til.  

Her kan innbyggerne finne lyspunkt på kommunens nettside!