PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Sosialtjenester
  3. Nettverket mot æresvold

Nettverket mot æresvold

Nettverket mot æresvold jobber for å sikre at personer som er utsatt for alle former for og trusler om æresvold møter et kompetent og koordinert hjelpeapparat.

Nettverket mot æresvold arbeider med kompetanseheving og ivaretakelse av personer som er utsatt for alle former for æresrelatert vold eller trusler om dette.

Nettverket består av representanter fra IMDi, Rogaland fylkeskommune, Stavanger politistasjon, Bufetat Rogaland, Familievernkontoret, Sør-Vest konfliktråd, SEIF Stavanger, Røde Kors og Stavanger kommune.

Nettverket gir råd og veiledning til førstelinjetjenesten og er involvert i oppfølging av enkeltsaker. Nettverket har også utarbeidet rutiner for arbeidet mot æresvold.

Godt samarbeid på tvers av etater og fagfelt er nødvendig for å bistå utsatt og forebygge overgrep.