PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Sosialtjenester
  3. Flyktningtjenesten i Stavanger
  4. Forespørsel om sekundærbosetting

Forespørsel om sekundærbosetting

Sekundærbosetting - bytte kommune som flyktning

Stavanger kommune får mange henvendelser fra flyktninger som ønsker å flytte fra en annen kommune til Stavanger innenfor de første fem år etter første bosetting. Dette kalles sekundærbosetting. 

Flyktningtjenesten i Stavanger kommune vurderer hver sak individuelt etter forespørsel fra fraflyttingskommunen, ikke fra personen direkte. 

Det er den første bosettingskommunen som gir tilbud og veiledning om bolig, introduksjonsprogram, helse, økonomi, skole, barnehage og andre tilbud.

For forespørsler som gjelder enslige mindreårige flyktninger skal barnevernstjenesten være med i vurderingen.

Kommunen kan vurdere å akseptere flytting fra andre kommuner dersom vedkommende har en sterk tilknytning til kommunen.

Målgruppe og kriterier

  • Søker må ha nær familie som bor i Stavanger.
  • Med nær familie menes kjernefamilie som ektefeller, registrert partner og felles barn.
  • Søker har arbeidskontrakt i Stavanger.
  • Søker har studieplass i Stavanger, og kan dokumentere at det ikke er mulig å gjennomføre utdanningen i oppholdskommunen.

Det er oppholdskommunen som må sende forespørsel på vegne av den som vil flytte til en annen kommune. Forespørselen sendes til Flyktningtjenesten i Stavanger kommune.