PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Sosialtjenester
  3. Flyktningtjenesten i Stavanger
  4. Trenger du veiledning om familiegjenforening?

Trenger du veiledning om familiegjenforening?

Familieinnvandring/familiegjenforening

Flyktningtjenesten kan veilede og følge opp deg som er gjenforent med familie som har bodd i Stavanger/Norge i mindre enn fem år. Tilbudet gjelder personer som vil få rett og plikt til å gjennomføre Introduksjonsprogrammmet og/eller som har familie som bor her og allerede er i gang med Introduksjonsprogrammet.

Dette gjelder følgende grupper:

  • Familiegjenforente til personer med flyktningstatus eller har fått opphold på annet grunnlag i Stavanger kommune
  • Familiegjenforente med personer som er overføringsflyktninger som er bosatt i Stavanger kommune
  • Familiegjenforente med personer som er, og tidligere har vært enslige mindreårige som er under omsorg av Barnevernet

Her finner du registreringsskjema