PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Sosialtjenester
  3. Opplevelseskortet

Opplevelseskortet

Kort fortalt

  • Opplevelseskortet er  et virkemiddel som skal bidra til inkludering og utjevning av sosial ulikhet mellom barn og unge. Kortet skal gi barn og unge mulighet til å delta på aktiviteter på lik linje venner eller skolekamerater
  • Nav tildeler Opplevelseskortet etter gitte kriterier og det er derfor ikke mulig å søke om å få Opplevelseskortet.
lego pixabay øyer

Hvem kan få kortet?

Nav deler ut opplevelseskortet etter faste kriterier og det er derfor ikke mulig å søke om å få kortet.

Opplevelseskortet er ikke et fritidskort. Stavanger kommune har egne ordninger om støtte til deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter. Ta kontakt med ditt Nav-kontor for mer informasjon om disse ordningene. 

Regjeringen har varslet om en nasjonal fritidskortordning, men denne har ikke blitt iverksatt enda.

Kontaktinformasjon

E-post:
opplevelseskortet@stavanger.kommune.no

«Kultur er et helt samfunns identitet, det er ryggraden i et folk.»