PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Sosialtjenester
  3. Selveide boliger i bofellesskap for mennesker med PU

Selveide boliger i UH-bofellesskap

Kort fortalt

Stavanger kommune vil gi mennesker med utviklingshemming en mulighet for å eie egen bolig i bofellesskap etter Stavangermodellen.

Stavangermodellen går i korthet ut på at Stavanger kommune tar initiativ til, og er byggherre for, et døgnbemannet bofellesskap med leiligheter som beboere eier selv.

Kommunen tildeler boligene

Bygging av boligene må ved utlysning være innarbeidet i kommunens handlings- og økonomiplan. Kommunen tildeler boligene i bofellesskapet. Bofellesskapet organiseres som borettslag, og vil ha egen personalbase bemannet av Stavanger kommune. Kjøper finansierer boligen ved egenkapital, og eventuell finansiering via startlån eller andre låneordninger. Dersom leiligheten i framtiden skal videreselges, vil boligen blir solgt etter indeksregulering til samme målgruppe.

Hvordan kan man melde sin interesse?

Stavanger kommune v/helse- og velferdskontorene vil ta kontakt med brukere og pårørende i den aktuelle målgruppen når et nytt byggeprosjekt skal starte opp. Det vil også bli informert om prosjektet på kommunens nettsider og ved annonsering i mediene. Aktuelle brukere og pårørende vil bli invitert til et åpent møte der det vil bli informert om prosjektet. Etter møtet kan interesserte sende søknad med finansieringsplan til Stavanger kommune.

Hvem kan kjøpe bolig?

Stavangermodellen er for mennesker med utviklingshemning og behov for heldøgns pleie- og omsorgstjenester som er bosatt i Stavanger kommune. Interesserte kjøpere må ha blitt vurdert til å ha behov for heldøgns pleie- og omsorgstjenester av helse- og velferdskontorene. Interesserte som er tilbudt boliger i bofellesskapet kan kjøpe boligene når de er ferdigstilt.