PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Veg og trafikk
 3. Stavanger på sykkel
 4. Støtte til sykkelparkering i borettslag og sameier

Støtte til sykkelparkering i borettslag og sameier

Kort fortalt

 • Ordningen skal støtte borettslag og sameier som ønsker å bygge en trygg og tørr sykkelparkering.
 • Tilskuddet dekker 20 prosent av utgiftene ved bygging, maksimalt 100 000 kroner per borettslag eller sameie.
 • Her søker du om støtte
sykler står parkert i garasje

Søknadskriterier

 • Kun borettslag og registrerte sameier kan søke om tilskudd.
 • Du må søke og få innvilget tilskudd før du bestiller materialer og tjenester, eller inngår avtaler med leverandører.
 • Du får kun tilskudd til kostnader for selve sykkelparkeringen når den er ferdig bygget og betalt.
 • Borettslaget eller sameiet må ha midler til å forskuttere hele kostnaden.
 • Du kan ikke starte arbeidet før søknaden er godkjent.

Dette kan dere søke om tilskudd til

 • nytt sykkelparkeringshus i fellesområdene
 • bygging av sykkelparkering i garasje
 • sykkelparkeringsstativer
 • sykkelbokser med takoverdekke

Krav til sykkelparkeringen

 • Sykkelparkeringen må ha tak.
 • Sykkelparkeringen må etableres på borettslagets eller sameiets eiendom og må være tilgjengelig for alle beboerne.
 • Det må være lett å komme fram til sykkelparkeringen med sykkel og god plass til å håndtere sykler (parkere, snu og lignende).
 • Sykkelparkeringen kan ikke være til hinder for beboere eller offentlige tjenester som for eksempel avfallshåndtering og utrykningsbiler.

Søknadsfrist

Det er totalt 500 000 kroner som skal fordeles i løpet av 2024, og søknadene blir behandlet fortløpende til pengene er fordelt.

Før du søker

Les kommunens sykkelparkeringsveileder.

Når en plassering er planlagt og byggverket er tegnet/prosjektert, så er det lurt å sende en konkret henvendelse til byggesaksavdelingen i Stavanger kommune, dersom man er usikker på om dette er søknadspliktig eller ikke.

Her finner du mer informasjon om du skal bygge, rive eller endre 

Se direktoratet for byggkvalitets veiledere for mer informasjon om generelle byggeregler

Når du søker

Du får svar på søknaden innen 14 virkedager. Har søknaden blitt godkjent kan du sette i gang med byggingen. Det vil si akseptere tilbud, inngå arbeidskontrakter og bygge sykkelparkeringen.

Send inn ferdigmelding

Når tiltaket er gjennomført og betalt i sin helhet kan tilskuddet utbetales.

Ferdigmelding skal inneholde:

 • antall parkeringsplasser for sykkel
 • spesifisert faktura
 • dokumentasjon på betaling
 • bilder av sykkelparkeringen

Ferdigmeldingsskjemaet finner du her

Utbetaling av tilskudd

Når ferdigmeldingen er godkjent får du tilskuddet utbetalt.

Klage

Får du avslag på søknaden din kan du klage til postmottak@stavanger.kommune.no.

Formannskapet i Stavanger kommune er klageinstans.

Klagefrist er 3 uker etter du mottok avslaget.

Kontaktinformasjon

Christopher Bush

Rådgiver sykkel

Telefon:
51 50 88 91
E-post:
mailto:christopher.bush@stavanger.kommune.no