PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Veg og trafikk
 3. Stavanger på sykkel
 4. Vedlikehold av sykkelveier

Vedlikehold av sykkelveier

Kort fortalt

Stavanger kommune har ansvar for:

 • gang- og sykkelveier langs kommunal vei
 • kommunale gater med fortau og  /eller sykkelfelt
 • turveier
 • Feil og mangler meldes på VOF

 

Godt vedlikehold av sykkelveiene gir tryggere sykling og bedre sykkelopplevelse, sommer som vinter.

Hvor ofte brøyter vi?

Om vinteren har Stavanger kommune som mål

 • at hovedrutene for sykkel skal være brøytet innen klokken 06:00.
 • å starte brøyting på hovedrutene når snødybden er én centimeter. Vegbanen skal være tilnærmet bar innen to timer etter avsluttet snøfall.
 • å strø hovedrutene innen klokken 06:00 eller etter maksimalt to timer når veibanen er glatt.
 • Under ekstreme værforhold vil vi ikke greie å holde kravene, og ber om forståelse for det.

En vedlikeholdsbil koster en sykkelvei.
Stavanger Natur- og Idrettsservice jobber for bare veier
Stavanger kommune

Hvor ofte koster og feier vi? 

Om sommeren er målet vårt å

 • feie hovedrutene to ganger hver måned, slik at gang- og sykkelveger holdes fri for jord, grus, glasskår, avfall, løvfall og lignende.
 • fjerne strøsanden etter vinteren innen 1. april, dersom frosten har gitt seg.

Hvem har ansvar for vedlikeholdet? 

Sykkelveiene i Stavanger er fordelt mellom Stavanger kommune, Rogaland fylkeskommune og Statens vegvesen.

Stavanger kommune har ansvar for

 • Gang- og sykkelveier kommunal vei
 • Kommunal gate med fortau og / eller sykkelfelt
 • Turveier

Feil og mangler meldes på VOF eller til Innbyggerservice på telefon 51 50 70 90.

Rogaland fylkeskommune har ansvar for

 • Gang- og sykkelveier langs fylkesveier
 • Fylkesvei med fortau og / eller sykkelfelt

Feil og mangler meldes til Vegtrafikksentralen, telefon 175.

Statens vegvesen har ansvar for

 • Gang- og sykkelveier langs E39 og riksveier
 • Riksvei med fortau og / eller sykkelfelt

Feil og mangler meldes til Vegtrafikksentralen, telefon 175.

Kontaktinformasjon

Holger Pansch

Rådgiver Stavanger på sykkel

Telefon:
51 50 77 08
E-post:
holger.pansch@stavanger.kommune.no