PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Barnehage og skule
 3. Barne- og familiesenteret

Barne- og familiesenteret

Kort fortalt

 • Barne- og familiesenteret er et lavterskeltilbud, som gir veiledning og støtte til foreldre med barn 0-18 år, gravide og ungdomTilbudet er gratis og du kan selv ta kontakt
 • Vi bidrar til at barn, unge og foreldre får den hjelpen og støtten de har behov for av senteret, andre tjenester i kommunen eller tilbud utover kommunen.
 • Vil du snakke med noen, men vet ikke hvem? Vi kan hjelpe deg med å finne riktig tilbud også utover våre egne. Kontakt familiesenteret på telefon 952 75 211. 
Barne- og familiesenteret er et nytt tilbud som tilbyr foreldreveiledning og korttidsbehandling av milde til moderate psykiske vansker hos barn, unge og gravide.

Hvem kan vi hjelpe?

Barne- og familiesenteret gir veiledning og støtte til:

 • Foresatte som opplever foreldrerollen som utfordrende/vanskelig.
 • Barn/unge med vansker av psykisk karakter, som regulering av følelser, sosiale vansker, identitetsutfordringer, angst, søvn, sorg, spisevansker osv.
 • Foresatte med barn 0-3 år med behov for tett oppfølging. (gruppetilbud)  
 • Foresatte til barn med psykiske lidelser/diagnoser.
 • Gravide med behov for samtaler rundt foreldrerolle, graviditet og fødsel. 
 • Unge 12-18 som trenger ekstra oppfølging/egne samtaler.
 • Barn som pårørende.                

På barne- og familiesenteret tilbyr vi foreldreveiledning og korttidsbehandling av milde til moderate psykiske vansker hos barn, unge og gravide. Vi bistår fram til ungdommen er 18 år ved vansker i familierelasjoner, og fram til ungdommen er 16 år dersom det primært handler om individuelle utfordringer hos ungdommen. Dere trenger ikke noen henvisning for å få hjelp av oss.

Vi har også tilbud til voksne og gravide som opplever foreldrerollen som vanskelig. Vi møter foreldre og barn sammen eller hver for seg, og er opptatt av å få til et godt samarbeid med og mellom barn, unge, familier og andre tjenester.

Vi vil komme inn så tidlig som mulig for å kunne hjelpe barn og ungdom som opplever psykiske plager, og tilbyr forskjellige tiltak. Sammen med barn, unge og deres familier vil vi sortere ut hvilken hjelp som er riktig for den, eller dem, som tar kontakt med oss.

Hvis du er usikker på hvem som best kan hjelpe deg eller din familie, ta kontakt så hjelper vi deg uansett videre. Ønsket vårt er at de som har fått hjelp hos oss skal sitte igjen med gode forutsetninger for å mestre hverdagen.

Barne- og familiesenteret er et nytt tilbud som tilbyr foreldreveiledning og korttidsbehandling av milde til moderate psykiske vansker hos barn, unge og gravide.

Innsatsteamet for ungdom gir rask psykisk helsehjelp

Innsatsteamet er et tilbud ved senteret for deg mellom 12 og 18 år. Teamet gir rask psykisk helsehjelp til barn og unge som har milde til moderate psykiske plager, for eksempel nedstemthet, begynnende angstsymptomer, stress som påvirker deg i hverdagen og lignende. Det er frivillig å prate med Innsatsteamet.

De har andre åpningstider enn senteret og eget telefonnummer, les mer her.

Familieveiledningsteamet gir foresatte verktøy

Vi jobber med familier som har barn med psykiske lidelser og atferd som utfordrer foreldrerollen. Vi kan komme hjem til dere dersom det ønskes, og jobber innenfor en fleksibel tidsramme. Målet for veiledningen utarbeides i samarbeid med foreldre.

Gjennom samarbeid og veiledning gir vi foresatte flere verktøy som kan bidra til økt mestring og tilhørighet for hele familien. Det kan handle om hverdagsrutiner, relasjoner og/eller atferd som utfordrer foreldrerollen.

Familiegruppen for deg med småbarn opp til tre år

Vi gir støtte og veiledning til deg som har barn opp til tre år. Familiegruppen er et tidsbegrenset tilbud der du får bestemte dager du kan delta sammen med barnet ditt.

I familiegruppen deler vi familiene opp i grupper etter hva som passer den enkelte med hensyn til veiledning og barnas alder. Det er fem til seks familier i hver gruppe, og vi tilrettelegger tilbudet sammen med dere som foreldre.

Vi har en mandag- og tirsdagsgruppe og en onsdag- og torsdagsgruppe. Åpningstiden er 09.30-14.00 og dere deltar sammen med barnet deres.

Veiledere fra familiegruppen er også til stede i de fleste åpne barnehagene.

Les mer her om familiegruppen.

Foreldre spør - digital spørretjeneste for foreldre

På nettsiden til Foreldre spør kan du stille spørsmål om det du måtte lure på om vanlige og uvanlige ting i foreldrehverdagen. Fagpersoner svarer på spørsmålene, og du kan selv velge om du vil at svaret skal publiseres så andre kan se det. Alle som stiller spørsmål, gjør dette anonymt. Skriv ikke inn personlig informasjon som navn, e-post eller telefonnummer. Redaksjonen sletter spørsmål som inneholder personlig informasjon.

Akutt krise

Ved akutte henvendelser rettes til legevakten på telefon: 116 117 (alle dager, hele døgnet).

Avlyse avtale

Trenger du å avlyse avtalen din? Send en e-post til familiesenteret@stavanger.kommune.no. For å unngå at sensitiv informasjon deles, kan ikke denne e-postadressen brukes til andre henvendelser.

Kontaktinformasjon

Barne- og familiesenteret

Besøksadresse:

Barne- og familiesenteret Bjergsted terrasse 1, 2.etasje 4007 Stavanger

Postadresse:

Barne- og familiesenteret Postboks 8001 4068 Stavanger Norge

Telefon:
952 75 211


Telefontid

Mandag, onsdag og torsdag: 08.30-11.00 og 12.00-13.00
Tirsdag: 10.00-11.00 og 12.00-13.00
Fredag er telefonen stengt

Åpningstid 
Mandag til fredag 08.00-15.30

Innsatsteamet har andre åpningstider og egen vakttelefon, les mer her.