PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Barnehage og skule
  3. Skole
  4. IKT i stavangerskolen
  5. Universell utforming i oppvekst

Universell utforming i oppvekst og utdanning

KORT FORTALT

Universell utforming bygger på tanken om at tenester skal vera tilgjengelege for alle, uavhengig av alder, funksjonsevne og utdanningsnivå. Universell utforming av IKT inneber at brukarane – uavhengig av føresetnadane sine– på ein god og enkel måte skal kunna ta i bruk både nettsider og automatar som dei møter i kvardagen.

Stavanger kommune jobbar kontinuerleg med å sikra at nettsidene våre og digitale læremiddel i størst mogleg grad tilfredsstiller krava til universell utforming.

Information in other languages

Stavanger kommune jobbar kontinuerleg med å sikra at nettsidene våre og digitale læremiddel i størst mogleg grad tilfredsstiller krava til universell utforming. Vi samarbeider tett med leverandørane for å sikra at dei gjer sine produkt og tenester universelt forma ut.

Tenester i bruk med tilgjengelegheitserklæring

Desse tenestene er i bruk i stavangerskulen utan moglegheit for å publisera tilgjengelighetserklæringa i sjølve løysinga. Vi publiserer derfor erklæringane her.

Aschehoug univers – ei samling digitale læremiddel

Campus Inkrement – læreverk og teneste for omvend undervisning

Cappelen Damm Undervisning – ei samling digitale læremiddel

Creaza – ei samling digitale læremiddel og verktøy for å laga digitale forteljingar, podkast og tankekart

Gyldendal – ei samling digitale læremiddel, blant dei Salaby

Identum enkel skypålogging – feidebehandlaren vår

Kikora – digitalt læremiddel i matematikk

Kor Arti' – ei digital plattform for å læra song og musikk med fokus på elevaktivitet

Nettskulen Trygg Trafikk - læremiddel frå Trygg Trafikk

Nyweb - barnehagane og skulen sine nettsider (blir oppgraderte våren 2023)

Relemo - nettbasert program for lesetrening

TV2 skule – Elevkanalen - daglege og vekevise nyheiter som blir kopla til alle fag 

Unibok – digitale lærebøker i eit format utvikla spesielt for lesing på digitale einingar 

Vigilo – skuleadministrativt system

Tenester i bruk utan tilgjengelegheitserklæring

Desse tenestene er er i bruk i stavangerskulen førebels utan tilgjengelegheitserklæring. Vi arbeider med leverandørane for å få desse på plass.

Allbok – lèt ein låna og lesa e-bøker og lydbøker frå bibliotek

Alle Teller! – matematikkressurs

AskiRaski – lese- og skrivestøtte

Brettboka – digitale lærebøker

Dataporten – nasjonal portal

Digilær.no – nasjonal plattform

DragonBox – læremiddel i matematikk

Ento.no – læremiddel i matematikk

Forlagshuset Vigmostad og Bjørknes e-portal – digitale ressursar

NB Digital Bibliotek – bibliotekteneste

Nettskulen Trygg trafikk – trafikkopplæring

Numetry skule – matematikkspel

Skule og arbeidsliv Rogaland – blir brukt i samband med utdanningsval

Utdanning.no – yrkesval

You-portalen og Blokkvalg – blir brukt i samband med utdanningsval