PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Barnehage og skole
  3. Skole
  4. IKT i stavangerskolen
  5. Universell utforming i oppvekst

Universell utforming i oppvekst og utdanning

KORT FORTALT

Universell utforming bygger på tanken om at tjenester skal være tilgjengelige for alle, uavhengig av alder, funksjonsevne og utdanningsnivå. Universell utforming av IKT innebærer at brukerne – uavhengig av sine forutsetninger– på en god og enkel måte skal kunne ta i bruk både nettsider og automater som de møter i hverdagen.

Stavanger kommune jobber kontinuerlig med å sikre at våre nettsider og digitale læremidler i størst mulig grad tilfredsstiller kravene til universell utforming.

Information in other languages

Stavanger kommune jobber kontinuerlig med å sikre at våre nettsider og digitale læremidler i størst mulig grad tilfredsstiller kravene til universell utforming. Vi samarbeider tett med leverandørene for å sikre at de gjør sine produkter og tjenester universelt utformet.

Tjenester i bruk med tilgjengelighetserklæring

Disse tjenestene er i bruk i stavangerskolen uten mulighet for å publisere tilgjengelighetserklæringen i selve løsningen. Vi publiserer derfor erklæringene her.

Aschehoug univers – en samling digitale læremidler

Campus Inkrement – læreverk og tjeneste for omvendt undervisning

Cappelen Damm Undervisning – en samling digitale læremidler

Creaza – en samling digitale læremidler og verktøy for å lage digitale fortellinger, podcast og tankekart

Gyldendal – en samling digitale læremidler, deriblant Salaby

Identum enkel skypålogging – vår feidebehandler

Kikora – digitalt læremiddel i matematikk

Kor Arti’ – en digital plattform for å lære sang og musikk med vekt på elevaktivitet

Nettskolen Trygg Trafikk - læremiddel fra Trygg Trafikk

Nyweb - barnehagene og skolen sine hjemmesider (oppgraderes våren 2023)

Relemo - nettbasert program for lesetrening

TV2 skole – Elevkanalen - daglige og ukentlige nyheter som kobles til alle fag 

Unibok – digitale lærebøker i et format utviklet spesielt for lesing på digitale enheter 

Vigilo – skoleadministrativt system

Tjenester i bruk uten tilgjengelighetserklæring

Disse tjenestene er er i bruk i stavangerskolen foreløpig uten tilgjengelighetserklæring. Vi arbeider med leverandørene for å få disse på plass.

Allbok – lar en låne og lese e-bøker og lydbøker fra biblioteker

Alle Teller! – matematikkressurs

AskiRaski – lese- og skrivestøtte

BrettBoka – digitale lærebøker

Dataporten – nasjonal portal

Digilær.no – nasjonal plattform

DragonBox – læremiddel i matematikk

Forlagshuset Vigmostad og Bjørknes e-portal – digitale ressurser

NB Digital Bibliotek – bibliotekstjeneste

Nettskolen Trygg trafikk – trafikkopplæring

Skole og arbeidsliv Rogaland – brukes i forbindelse med utdanningsvalg

Utdanning.no – yrkesvalg

You-portalen og Blokkvalg – brukes i forbindelse med utdanningsvalg