PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Bolig og bygg
  3. Byantikvaren i Stavanger
  4. Spørsmål og svar om eldre hus i Stavanger

Spørsmål og svar om eldre hus i Stavanger

KORT FORTALT

Eier du et hus i trehusbyen, og er usikker på hvilke regler som gjelder? På denne siden svarer vi på noen ofte stilte spørsmål. 

Trehusbyen Våland.

Hvorfor kan jeg ikke gjøre hva jeg vil med mitt eget hus?
Du kan stort sett gjøre som du vil innendørs, men utsiden av huset tilhører ikke bare deg, den tilhører nabolaget også. Dessuten er den en del av trehusbyen. Stavanger har Norges og Europas største sammenhengende trehusbebyggelse, og den store mengden historiske trehus er et kulturmiljø av nasjonal verdi. Vi ønsker å beholde og foredle det historiske preget på hvert enkelt hus. Derfor må du alltid søke kommunen hvis du skal endre på fasaden. Mindre endringer er som regel mulige å få til!

Hvordan finner jeg ut hvordan huset mitt så ut opprinnelig?
Kommunens Innbyggerservice eller Byarkivet i Stavanger kommune kan hjelpe med å finne gamle bilder og tegninger. Hvis dokumentasjonen er tvetydig eller mangelfull, kan Byantikvaren hjelpe deg med forslag til rekonstruksjon basert på lignende hus. Byantikvaren hjelper helt gratis! 

Budskap på asfalten foran eksemplariske hus: "Trehusbyen elsker gamle dører og vinduer", og "Trehusbyen elsker sveitserstil".  Foto: Sigrun Sætrevik

Jeg vil skifte vinduer. Hvordan går jeg fram?
Prøv å finne ut hvordan vinduene så ut opprinnelig. Undersøk veggene i huset for å finne opprinnelig størrelse og plassering. Byarkivet kan kanskje hjelpe med bilder, eller du kan sammenligne med istandsatte hus i nabolaget. Ta gjerne en sjekk med Byantikvaren før du bestiller! Vær forberedt på at korrekte vinduer ikke alltid er hyllevare, og gjerne koster litt ekstra. Til gjengjeld øker de husets verdi! Har huset ditt fremdeles sine opprinnelige vinduer? Ikke skift dem! Det finnes løsninger for å øke isolasjonsverdien deres.

Er huset ditt sveitserstil eller sveitserjugend? Vil du sørge for at listverk rundt dører og vinduer er i tidsriktig stil? Hent gratis plakat med maler og eksempler hos Innbyggerservice i Olav Kyrres gate 23, i museumsbutikken til Stavanger Museum, eller last ned plakaten her. Byantikvaren hjelper med å finne rett utgave til ditt hus.

Hva med dører?
Døren er noe av det aller viktigste på huset. Har du den originale, så ikke kast den – nesten alle gamle dører kan repareres og forbedres! Er den gamle døren borte, er døren noe det er verdt å koste litt på, både i form av kvalitet og penger. En god og stilriktig ytterdør er et smykke på huset og kan holde i hundre år. En masseprodusert standarddør gir et trist førsteinntrykk og må ofte skiftes etter få år. Å skifte ut original dør med noe annet enn en eksakt kopi krever søknad om fasadeendring.

Taket lekker! Må jeg beholde de gamle skiferpannene?
Det kommer an på hvilket område du bor i og hva som står i reguleringsplanen. Men å skifte taktekkingsmateriale eller farge på taket innenfor trehusbyen, krever normalt søknad. Unntaket er tilbakeføring av opprinnelig taktekkingsmaterial på akkurat ditt hus.

Dette sveitserhuset i Normanns gate har fått sjelå tilbake! Mange hus i trehusbyen ble i en periode forsynt med såkalt husmorvinduer: Store vinduer uten sprosser. Når disse skal byttes ut med stilhistorisk riktige vinduer, er det viktig å finne tilbake til de opprinnelige vindusåpningene.
Dette sveitserhuset i Normanns gate har fått sjelå tilbake! Mange hus i trehusbyen ble i en periode forsynt med såkalt husmorvinduer: Store vinduer uten sprosser. Når disse skal byttes ut med stilhistorisk riktige vinduer, er det viktig å finne tilbake til de opprinnelige vindusåpningene.

Kan jeg male huset mitt i hvilken farge som helst?
Det er lov å skifte farge uten å søke, og det er få direkte krav til fargebruk, men vi ønsker oss farger som passer til husenes stil. Trenger du råd om hvilke farger huset ditt kan ha hatt kan du kontakte oss, eller besøke Byarkivets bildeside på www.stavangerbilder.no. Hos Bygg og bevar finner du litt om historiske farger.

Kan jeg montere solcellepanel på taket?
Det kommer an på hvor du bor, og hvor synlige solcellepanelene blir, så her må du søke før du gjør noe. I deler av trehusbyen er reglene for taktekking (eller takets utseende) ganske strenge. Dette er med andre ord en vanskelig balansegang mellom klimahensyn og kulturminnevern, så vi vurderer hvert tilfelle for seg.

Jeg vil grave ut kjelleren og sette inn nye vinduer. Hva må jeg tenke på?
Hvis du skal senke kjellergulvet og/eller innrede rom for varig opphold, må du søke kommunen først. Begge disse tingene er altså søknadspliktige. Å endre på vindusstørrelsen vil i mange tilfeller også kreve byggesøknad (søknad om fasadeendring). Vinduene du setter inn, må være i tråd med husets opprinnelige stil.

Hvordan vet jeg om huset mitt er vernet?
Trehusbyen er et stort område der det skal tas spesielle hensyn. Men innenfor trehusbyen er det også mindre områder der husene er vernet gjennom reguleringsplan. Der er det ekstra strenge bestemmelser om materialbruk og detaljer. Hvis du er usikker på hva som gjelder for ditt hus, så ta kontakt med Stavanger kommune v/Innbyggerservice eller Byantikvaren (se nederst på siden).

Hjelp, jeg holder på å kjøpe et hus i trehusbyen, og ser nå at de nesten nye vinduene har feil stil. Må jeg bytte dem ut hvis jeg kjøper huset?
Det kommer an på hvor gale de nye vinduene er og om de blir oppdaget. Det hender at huseiere får pålegg om å gjøre slike ting om igjen, f.eks. hvis de har brukt plastvinduer eller vinduer med helt feil proporsjoner. Før du evt. kjøper huset, bør du konfrontere den nåværende eieren med det du har funnet ut. Straks du eier huset, er det du som er ansvarlig, også for gamle feil, og da kan det bli mye vanskeligere å få en kompensasjon fra den som har gjort feilen. 

Jeg eier andre etasje av en tomannsbolig og vil egentlig tilbakeføre vinduene mine til opprinnelig utseende. Men eierne i første etasje vil ikke skifte vinduer. Kan jeg skifte mine vinduer likevel? Skal jeg tilbakeføre dem, eller skal jeg heller beholde dem som husmorvinduer slik at de fremdeles blir like naboens?
Du kan skifte dine uavhengig av naboen og må gjerne tilbakeføre (i mange områder er det krav om tilbakeføring, selv når vinduer bare skiftes på deler av huset). Det gjør ikke noe om et hus står med to ulike vindustyper en periode. Da blir det som regel rett til sist, og det er bedre enn at en «feil» kopieres flere ganger.

Finnes det noen støtteordninger hvis jeg vil føre huset tilbake til opprinnelig stil?
I en del tilfeller, hvis du skal reparere huset, bruke veldig dyre materialer eller gjøre noe spesielt, kan du for eksempel søke Kulturminnefondet. I så fall kan Byantikvaren skrive en anbefaling til søknaden din. Enkelte år setter politikerne i Stavanger av penger til restaurering av trehus, som privatpersoner kan søke om. Sjekk nettsidene til kommunen.

Rogaland fylkeskommune tilbyr gratis rådgivning til eiere av verneverdige hus i Rennesøy og Finnøy. Ta kontakt med Ryfylkemuseet, så kommer de på befaring og gir råd om hvordan du best kan ta vare på huset ditt. Les mer her. 

Jeg bor i trehusbyen, men i et murhus. Gjelder andre regler da?
Nei, retningslinjene gjelder all eldre småhusbebyggelse innenfor området. Murhusene er en viktig del av identiteten og historien til trehusbyen, selv om de er i mur!

Jeg skal rehabilitere huset mitt. Hvilke regler gjelder?
Retningslinjene gjelder for hele Trehusbyen. I tillegg gjelder reguleringsplanen for området der du bor. Denne planen kan du få ved å henvende deg til innbyggerservice i Stavanger kommune (Olav Kyrres gate 23). Generelt er alle fasadeendringer søknadspliktige. Det er spesielt viktig å være oppmerksom på at noen områder i Trehusbyen er regulert til spesialområde bevaring, med klare krav til utforming og tilbakeføring av bygningsdeler, og restriksjoner på riving og tilbygg.

Hva bør jeg huske på før jeg går i gang?
Hvis du er i tvil om arbeidet er byggesøknadspliktig, ta kontakt med byggesaksavdelingen. Engasjer en byggmester med erfaring. Hvis du skal bygge på, trenger du også en arkitekt. Hvis du skal tilbakeføre vinduer, dør eller andre bygningsdetaljer, bør du finne bilder av huset slik det så ut før. Hvis dette er umulig, kan du henvende deg til byggesaksavdelingen eller oss hos byantikvaren, som kan hjelpe deg med å rekonstruere tapte bygningsdeler. Når det gjelder vinduer, bør du fjerne et vindu og prøve å finne tilbake til den opprinnelige vindusåpningen, som vil vise dimensjonene på de opprinnelige vinduene. Da det ble satt inn husmorvinduer, ble åpningene ofte foret ned. Når du har hentet inn tilbud på det arbeidet som skal gjøres, lønner det seg å drøfte dette med byantikvaren eller byggesaksavdelingen selv om arbeidet ikke krever byggesøknad. Dette kan spare deg for noen tabber på veien, særlig med hensyn til dimensjoner på – og teknisk utførelse av vinduer.

Eier du et verneverdig hus i kommunedelene Rennesøy eller Finnøy? Rogaland fylkeskommune har bygningsvern-rådgivning i samarbeid med Ryfylkemuseet. Ta kontakt med Ryfylkemuseet, så kommer de på gratis befaring og gir råd om hvordan du best kan ta vare på huset ditt. 

Jeg har ingen bilder av huset mitt slik det så ut før. Hvor kan jeg lete?
Ta kontakt med kommunens innbyggerservice og hør om det finnes en byggesaksmappe for huset ditt. Ofte finnes ikke originaltegningene, men da man endret noe på huset forrige gang, ble det kanskje levert inn tegninger eller bilder av huset. Hvis du bor i et område med mange lignende hus, kan det også være lurt å be om byggesaksmappene til naboene. Ellers kan det tenkes at du er heldig og kan finne huset ditt i en av Alsviks bøker med gamle bilder fra Østre bydel, Vestre bydel, Sentrum eller Hillevåg.

Et klassisistisk hus fra 1865 som hadde fått husmorvinduer og betongpanner på 1980-tallet. Nå har det igjen blitt «som nytt». Her fantes det god dokumentasjon på opprinnelig utseende.
Et klassisistisk hus fra 1865 som hadde fått husmorvinduer og betongpanner på 1980-tallet. Nå har det igjen blitt «som nytt». Her fantes det god dokumentasjon på opprinnelig utseende.

Her kan du se filmer der tre huseiere forteller om hvordan de har tilbakeført husene sine til opprinnelig stil.