PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Bolig og bygg
  3. Byantikvaren i Stavanger

Verneprisen til jugendhus på vestre platå

KORT FORTALT

  • Carl Egil Buch fikk verneprisen 2019 for Wessels gate 50. Denne eiendommen er helt enestående i Stavanger, heter det i juryens uttalelse.
  • Temaet for årets vernepris var boliger bygd før 1940.
  • De andre nominerte var Storhaugveien 35 og Nedre Dalgate 77.
Huseier Carl Egil Buch foran huset i Wessels gate 50.

Prisvinner Carl Egil Buch foran huset i Wessels gate 50. (Foto: Sigrun Sætrevik)

 En skattkiste av en eiendom, konstaterte juryleder Kari Raustein under prisutdelingen 19. desember. 

Jugendhuset fra 1914 ser kanskje ikke veldig spektakulært ut på utsiden, men inne åpenbarer det seg fire etasjer som alle er ført tilbake til opprinnelig utseende – med imponerende detaljeringsgrad. 

– Men dette er ikke noe museum, det er naturlig for meg å bo slik som dette, understreker hovedpersonen selv, huseier Carl Egil Buch, som er utdannet etnolog og har jobbet som antikvar i mange år.

Tapeter i interiøret

Juryens begrunnelse

Stavanger kommune og Fortidsminneforeningens vernepris 2019 tildeles Carl Egil Buch for mange års systematisk arbeid med å ta vare på de arkitektoniske og kulturhistoriske verdiene i Wessels gate 50, både innvendig og utvendig.

Huset i Wessels gate 50 ble bygd i 1914 for Kristian Stokka av murmester Lars Storhaug og hans sønn, den kjente arkitekten ved samme navn.

gammeldags toalett og flott taklampe

Carl Egil Buch er tredje generasjon Buch i huset; hans farfar, Carl Emil Buch, kjøpte eiendommen allerede i 1916. Siden har dette vært generasjonsbolig for familien Buch, med og uten utleieværelser i tillegg. Carl Egil Buch bodde i huset deler av sin barndom, flyttet inn igjen i den ene leiligheten våren 1967, og overtok huset i 2008.

Dagens huseier har gjennom årene sørget for at eiendommen har kommet i teknisk god og holdbar stand. Han har gjort omfattende reparasjons- og vedlikeholdsarbeid selv. Blant annet har han med egne hender tatt ned takpannene, reparert undertaket og lagt pannene opp igjen. Også alle andre originaldeler har han tatt vare på, både vinduer, utvendige og innvendige dører, listverk og materialbruk. Rominndelingen er beholdt og til dels tilbakeført, og fargebruken er tilpasset husets stilpreg og historie.  

soverom

Carl Egil Buch har satt sitt personlige preg på huset, men har samtidig arbeidet målrettet for at eiendommen skal fremstå helhetlig og i tråd med sin opprinnelige type, karakter og stil. Han har også vært opptatt av at ikke alle spor etter husets omvekslende historie og hans families tidligere liv i huset skulle utraderes. Også hagen med beplantning, gjerder og port er utformet med denne helheten for øye.

kakkelovn og lysbryter blant fine tapeter

Buch er etnolog av utdannelse og har jobbet som antikvar i Haugesund i mange år. Han har stor og inngående kunnskap om byggeskikk og kulturhistorie, både praktisk og teoretisk. Det må også være riktig å si at hans personlighet, interesser og kunnskap er svært tett sammenvevd. Dette kommer klart til uttrykk i Wessels gate 50.

kjøkken.

Denne eiendommen er ikke bare et hus og en hage. Alle opprinnelige bygningsmessige detaljer formidler historie fra årene rundt første verdenskrig med sin tekniske standard, økonomi og byggeskikk, sine samfunnsforhold og levemåter. De mindre endringene i huset forteller om tekniske nyvinninger, økende velstand og komfortkrav, og om en families liv og livsforhold gjennom flere generasjoner. Alt arbeidet som Carl Egil Buch har gjort i Wessels gate 50 og hans eget liv i huset er forankret i et slikt kulturhistorisk perspektiv. Det gjør denne eiendommen til noe helt enestående i Stavanger.

Wessels gate 50.
Wessels gate 50.

 

De andre nominerte

I tillegg til Wessels gate 50, var Storhaugveien 35 og Nedre Dalgate 77 nominert til årets vernepris.

Byens befolkning har hatt anledning til å stemme på sin favoritt blant de tre nominerte. Storhaugveien 35 fikk flest stemmer, og dermed en ekstra stemme inn i juryen. Da jurymedlemmene hadde sagt sitt, var det imidlertid huset i Wessels gate som vant. 

Her er litt om de to andre nominerte:

Storhaugveien 35 er en stor, horisontaldelt tomannsbolig i sveitserstil fra 1899. De to eierne har i de senere årene samarbeidet om å rehabilitere huset sammen. Skifertaket er utbedret og pannene gjenbrukt, og verandaen er reparert og tilbakeført til opprinnelig utseende. Innvendig har de lagt vekt på at huset skal fortelle sin opprinnelige historie. De har derfor hentet frem de originale, høye himlingene med rosetter og listverk, og tregulvene med fliser rundt ildstedene. Prosjektet er solid, skikkelig og «riktig» utført, uten at det er gjort mer med huset enn nødvendig. Huset fremstår igjen som en organisk enhet der både oppe og nede, inne og ute reflekterer de samme arkitektoniske og historiske kvalitetene.

Storhaugveien 35.
Storhaugveien 35.

Huset i Nedre Dalgate 77 er oppført i 1895, i enkel sveitserstil. Da de nåværende eierne kjøpte huset i 1991, hadde både dette og de fleste nabohusene store husmorvinduer. Nr. 77 var også i svært dårlig forfatning og trengte en større rehabilitering av grunnleggende elementer, som bjelkelaget mot kjelleren. En gammel smie i bakgården stod uten tak. Eierne gikk løs på en stor restaureringsjobb og gjorde den forfalne eiendommen om til et personlig og hyggelig hjem som formidler byhistorie på mange forskjellige måter. Utvendig tilbakeførte de huset til sitt opprinnelige utseende, både vinduer og listverk. I tillegg har de engasjert seg langt ut over sin egen eiendom: de har ivret for at alle husene i nabolaget skulle tilbakeføres til originalt utseende. Dette har de hjulpet naboene med, både teoretisk og praktisk, slik at en hel husrekke igjen har «riktige» vinduer og detaljer.

Nedre Dalgate 77 er hus nr. 2 fra høyre.
Nedre Dalgate.

Juryen for verneprisen har bestått av:
Kari Raustein (leder av kommunalstyret for byutvikling)
Michael Heng (representant for Fortidsminneforeningen, avdeling Stavanger)
Ingrid Njå Sekse (leder av Stavanger Arkitektforening).

Verneprisen deles ut av Stavanger kommune og Fortidsminneforeningen, avdeling Stavanger. Prisen ble første gang delt ut i 1999. Den består av et diplom, en messingplakett og 25 000 kroner.

Tidligere vinnere

Disse har mottatt Stavanger kommunes vernepris:

2018: Base Property for Hermetikklaboratoriet
2017: Bjarne og Ola Helland, Kongsgata 34
2016: AS Fjelde, Nygata 1
2015: Hege Benedicte Blom, Normanns gate 27
2014: Finn Gjedebo. "Absinthen", Nedre Banegate 41
2013: Borettslaget Tjensvold 2, Hans E. Kincks gate 2, 4 og 6
2012: Hilde Garlid og Tom Bjørn-Nielsen, St. Svithuns gate 33
2011: Petra Skarstein Valheim, Skogsbakken 28 på Jåttå
2010: Hulda Drange, Øvre Strandgate 60
2009: Else og Dag Lambrigtsen, Muségata 55
2008: Stavanger Tinfabrik AS, kontorbygningen i Ryfylkegata
2007: Else Buch, Nedre Tordenskjolds gate 1
2006: Marthe Isdahl og Ian John Walker, Bøkkersmauet 9
2005: Kitt Sandvik og Simon Rudkin, Admiral Cruys gate  15
2004: Sissel Anita Hanssen og Henrik Kobro, Jelsagata 49
2003: Kari og Kjell Helle Olsen, Prinsens gate 29
2002: Petter Hegre, Dronningens gate 36 (nå St. Svithuns gate 38)
2001: Kari Smådal og Sigurd Turøy, Storhaug allé 25
2000: Teknisk Bureau Eiendom AS, Køhlerhuset, Frida Hansens v. 5
1999: Kari Næss, Haugvaldstadminde, Haugvaldstadminde 8