PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Bolig og bygg
  3. Feiing

Feiing og tilsyn med eldstadar

Information in other languages

Sjekker vedovn

Feiing og kontroll

Rogaland brann og redning IKS driv feiarteneste for Stavanger kommune.

Dei jobbar med risikobasert bustadtilsyn og feiing. Det betyr at du ikkje lenger treng å bestilla feiar sjølv. Rogaland brann og redning tar kontakt med deg når det er på tide med tilsyn. Dette blir vurdert ut frå kriterium som type skorstein, eldstad, alder på bustad, alder på bebuarar og type byggverk. 

Meir om feiing og korleis bustadar blir prioritert og sjekka, finn du på Rogaland brann og redning nettsidene sine om bustadtilsyn og feiing. Her finn du òg kontaktinformasjon til feiaren.

Les Forskrift om brannførebygging, § 17 om plikta kommunen har til å gjennomføra feiiing og tilsyn.  

Feiegebyret

Avgifta for feiing og tilsyn inngår i dei kommunale avgiftene som husstandane betalar til kommunane to gongar i året.

Slik fyrer du rett

Rett fyring gir mindre svevestøv, betre luftkvalitet og reduserer risiko for pipebrann.

Les meir

Har du spørsmål om feiiing?

Vil du spørja om noko som gjeld branntilsyn av bustadar, feiing og eldstadar?

Kontakt tenestetorget til Rogaland brann og redning. Tlf. 51 50 22 60. Send e-post.

Du finn meir informasjon på kontaktsida til  Rogaland brann og redning.