PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Bolig og bygg
  3. Kart og eiendomsinformasjon
  4. Adresse og gatenavn
  5. Navnesaker

Nye navn på veier og gater

Av og til trengs det nye navn på gater og veier. Nye navn vedtas av politikerne. Mindre adresse-endringer, som f.eks. hvor veien starter og slutter, kan vedtas av administrasjonen i kommunen. Her er en oversikt over nylig vedtatte eller endrede gatenavn:

Kadettveien og Rekruttveien

Utvalg for by- og samfunnsutvikling vedtok 05.10.2023 at de to nye veiene i utbyggingsområdet ved Kompani Linges vei får navnet Kadettveien og Rekruttveien.
eInnsyn - Nye gatenavn ved Kompani Linges vei – Utvalg for by- og samfunnsutvikling (05.10.2023) – Politisk sak

Kadettveien og Rekruttveien
Kadettveien og Rekruttveien

 

Jåtunveien, Jåttåbakken og Magne Bakkas vei

Utvalg for by- og samfunnsutvikling vedtok i møte 05.10.2023 at disse veiene i utbyggingsområdet Jåttå Nord får følgende navn:

-Veien mot Jåtun-gården får navnet Jåtunveien.

-Veien mellom Valheimveien og Valheim gård får navnet Jåttåbakken.

-Veien lengst sør i utbyggingsområdet får navnet Magne Bakkas vei.

Alle veiene er stikkveier av Valheimveien. 
eInnsyn - Navn på stikkveier i utbyggingsområdet Jåttå nord – Utvalg for by- og samfunnsutvikling (05.10.2023) – Politisk sak

Jåtunveien, Jåttåbakken og Magne Bakkas vei
Jåtunveien, Jåttåbakken og Magne Bakkas vei

Kon-Tiki-svingen

Kon Tiki-svingen ble administrativt endret til Kon-Tiki-svingen etter brev fra Kartverket og Språkrådet. Endringen ble utført 19. januar.

 

Marierohagen

Utvalg for by- og samfunnsutvikling vedtok i møte 09.11.2023 at ny gate på eiendom gnr/bnr 19/1 får navnet Marierohagen.
eInnsyn - Eget gatenavn på nytt boligfelt på Mariero – Utvalg for by- og samfunnsutvikling (2023-2027) (09.11.2023) – Politisk sak

Marierohagen
Marierohagen

 

Porsastien er vedtatt for ny veiparsell på Sunde

Navnet ble vedtatt av utvalg for by- og samfunnsutvikling 7. desember.

Lenke til saken eInnsyn - Forslag til vedtak - nytt gatenavn på Sunde – Utvalg for by- og samfunnsutvikling (2023-2027) (07.12.2023) – Politisk sak

Kart som viser plassering av Porsastien
Kart som viser plassering av Porsastien.

Helmich Gabrielsens plass endrer navn til Krigsseilerplassen.

Endringen ble vedtatt av utvalg for by- og samfunnsutvikling 5. oktober.

Lenke til saken eInnsyn - Endring av navn på Helmich Gabrielsens plass til Krigsseilerplassen – Utvalg for by- og samfunnsutvikling (05.10.2023) – Politisk sak

Kart som viser Krigsseilerplassens plassering.
Kart som viser Krigsseilerplassens plassering.

 

Jåttvågen sykehjem

Jåttåvågen sykehjem er vedtatt som navn på planlagt nytt sykehjem ved Jåttåvågen.

Navnet ble vedtatt av utvalg for by- og samfunnsutvikling 21. september. Lenke til saken eInnsyn - Navn på nytt sykehjem i Jåttåvågen – Utvalg for by- og samfunnsutvikling (21.09.2023) – Politisk sak

Kart som viser plassering av nytt sykehjem

 

 

Pynteneset

Gatenavnet Pynteneset til ny utbygging på Engøy ble vedtatt av utvalg for by- og samfunnsutvikling 28.08.2023. Lenke til saken: eInnsyn - Nytt gatenavn ved Pynteneset – Utvalg for by- og samfunnsutvikling (24.08.2023) – Politisk sak

Kart som viser hvor Pynteneset ligger på Engøy.

 

Spinneriveien

Utvalg for by- og samfunnsutvikling vedtok i møte 27.04.2023 at veien ved "Karusellen" mellom Hillevågsveien og jernbanene/Consul Sigval Bergesens vei får navnet Spinneriveien. 

Spinneriveien

 

Nyneset

Utvalg for by- og samfunnsutvikling vedtok i møte 30.03.2023 navnet Nyneset på friområdet på Lunde. 

Nyneset

 

Kalvamyrvegen

Veinavnet Kalvamyrvegen i nytt byggefelt på Finnøy ble vedtatt av utvalg for by- og samfunnsutvikling 16.03.2023.

Kalvamyrvegen

 

Sykehusveien

Utvalg for by- og samfunnsutvikling vedtok 01.12.2022 at den delen av adkomstveien til det nye sykehuset som ligger i Stavanger kommune også får navnet Sykehusveien. Sykehusveien starter i Sola kommune.

Sola kommune vedtok 28.09.2022 at den regulerte veien fra Kristine Bonnevies vei fram til grensen mot Stavanger kommune skulle få navnet Sykehusveien. Stavanger kommune har videreført samme gatenavn på «vår» side av grensen fram mot det nye sykehusområdet. Sykehusveien i Sola kommune er for tiden under opparbeidelse. Kartbildet viser Sykehusveien i Stavanger kommune.

Sykehusveien

 

Øvre Fognafjordvegen og Nedre Fognafjordvegen

Utvalg for by- og samfunnsutvikling vedtok 22.09.2022 at Øvre Varenesvegen (Veg 4081) endres til Øvre Fognafjordvegen, og Nedre Varenesvegen (Veg 4080) endres til Nedre Fognafjordvegen.

Kartverket vedtok 17.12.2021 skrivemåtene Varden (hovednavn) og Vardeneset (undernavn) for dette området på Fogn. Skrivemåten på gatenavnene ble dermed også endret, men skrivemåten med Varden/Vardeneset ble for likt eksisterende veinavn på Storhaug (Vardeveien) og Tasta (Vardeneset). UBS vedtok derfor nye navn for disse veiene.  

Øvre og Nedre Fognafjordvegen

 

Revheimsmyra

Utvalg for by- og samfunnsutvikling vedtok i møte 12.01.2023 gatenavnet Revheimsmyra på nordre del av Madla/Revheim. Vedtaket fattes med hjemmel i stedsnavnloven § 7 og matrikkelloven § 21. 

Revheimsmyra

 

Staudelia

Nytt gatenavn i Madlalia får navnet Staudelia. Vedtaket fattes med hjemmel i stedsnavnloven § 7 og matrikkelloven § 21. 

Navnet ble vedtatt av utvalg for by- og samfunnsutvikling vedtok i møte 12.01.2023.

Staudelia ved Madlalia.

 

Konglestien

Den nye adkomstveien ved nordøst-enden av Nålestien får navnet Konglestien. Vedtaket fattes med hjemmel i stedsnavnloven § 7 og matrikkelloven § 21. 

Utvalg for by- og samfunnsutvikling vedtok i møte 12.01.2023 navnet Konglestien på ny adkomstvei ved Nålestien.

Konglestien ved Nålestien

 

Tante Adas plass

Plassen ved krysset mellom Kongsgårdbakken og Haakon VIIs gate har fått navnet Tante Adas plass, etter Ada Grødeland som solgte lodd i undergangen ved torget.

Navnet ble vedtatt av utvalg for by- og samfunnsutvikling 15. desember.

Kart som viser plassering av Tante Adas plass, ved Ankerbygget visavis torget i Stavanger sentrum

 

Leif Larsens gate ved nye SUS

Navnet Leif Larsens gate ved det nye sykehuset på Ullandhaug ble vedtatt av utvalg for by- og samfunnsutvikling 15. desember.

Gatekode: 4319. Koordinater: x 6537020, y 310088

Kart som viser Leif Larsens gate på Ullandhaug

 

Nygårdsmarka på Sokn

Veinavnet Nygårdsmarka i nytt byggefelt på Sokn ble vedtatt av utvalg for by- og samfunnsutvikling 1. desember.

Gatekode: 4318. Koordinater: x 6550422, y 308935

Kart som viser veien Nygårdsmarka på Sokn