Tekststorleik

PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Bolig og bygg
  3. Kart og eiendomsinformasjon
  4. Adresse og gatenavn
  5. Navnesaker

Nye navn på veier og gater

Av og til trengs det nye navn på gater og veier. Nye navn vedtas av politikerne. Mindre adresse-endringer, som f.eks. hvor veien starter og slutter, kan vedtas av administrasjonen i kommunen. Her er en oversikt over nylig vedtatte eller endrede gatenavn:

Condeep-veien på Jåttå

Gatenavn på nytt byggefelt ved Jåttåflaten får navnet Condeep-veien. Det ble bestemt i utvalg for by- og samfunnsutvikling 17. mars 2022

kart som viser Condeep-veien


Fagerflåtveien på Kristianslyst

En arm av Zetlizveien og siste del av Sommerrostubben endres til Fagerflåtveien.

Kart som viser Fagerflåt-veien

 

Vistafjords vei på Hundvåg

Nordre del av Vestalis vei får navnet Vistafjords vei. Gatekode: 4315, koordinater: x 6544376, y 311910. Dette ble bestemt i utvalg for by- og samfunnsutvikling 27. januar 2022. 

Kart som viser plassering av Vistafjords vei.

 

To endrede vegnavn på Finnøy

Rygjabøvegen på Finnøy (Gatekode: 4026) avsluttes der den møter Hagavegen (Gatekode: 4010) og endres til Hagavegen vest for krysset. Dette ble vedtatt av administrasjonen i kommunen 26. oktober 2021, og du kan se saken her

Kart som viser plassering av Hagavegen

 

Siste del av Flesjåvegen (Gatekode: 4004) nordvest for industriområdet til Finnøy betong endres til Steinnesvåg (Gatekode: 4029). Saksdokumenter

Kart som viser Steinnesvåg

 

Hestnesstranda blir Vikingveien

Deler av Hestnesstranda på Revheim (Gatekode: 3612) endres til Vikingveien (Gatekode: 2158) grunnet veisperre i Hestnesstranda. Saksdokumenter. Endringen trer i kraft 1. mars 2022. 

Kart som viser Vikingveien

 

Trafikkgata på Storhaug forlenges

Deler av Haugesundsgata (Gatekode: 1371) endres ved at Trafikkgata (Gatekode: 2099) forlenges til rundkjøringen ved Storhaugtunellen. Endringen trer i kraft 7. mars 2022. Saksdokumenter

Kart som viser Trafikkgata.