PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Bolig og bygg
  3. Seksjonering, deling og oppmåling
  4. Opprette festegrunn

Oppretting av festegrunn

Opprette punktfeste eller festetomt

Del av grunneiendom eller jordsameie som noen har festerett til eller som kan festes bort, eller som noen har en tilsvarende eksklusiv og langvarig bruksrett til. F.eks et naust som disponeres av andre enn grunneier.

Ved opprettelse av festegrunn blir et areal på en eksisterende eiendom oppmålt og gitt festenummer. Festegrunn kan etableres som et bestemt areal, eller som punktfeste. Ved punktfeste etableres det ett punkt som skal ligge innenfor bygningskroppen (må være bygning for å kunne bruke punktfeste). Festegrunn kan ha festenummer som er et tillegg til gårds- og bruksnummeret, eller det kan etableres en ny eiendom som festes bort. Festegrunnen blir ført i matrikkelen og tinglyst. 

For å få opprettet en ny festetomt eller et nytt punktfeste, må grunneier søke om tillatelse etter plan- og bygningsloven, tilsvarende som søknad om deling av eiendom.

Se her for mer informasjon: Deling av eiendom | Stavanger kommune

Etter at festegrunnen er tinglyst kan grunneier og fester tinglyse festekontrakt