PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Bolig og bygg
 3. Skal du bygge, rive eller endre?
 4. Hva skal du bygge?
 5. Bruksendring

Bruksendring

Kort fortalt

 • Bruksendring er når du vil endre bruk, formål eller funksjon til noe annet enn den bruken som allerede er tillatt.
 • ...for eksempel hvis du vil endre fra bod til soverom eller fra butikk til restaurant. Da må du søke kommunen.
 • Du trenger ikke søke hvis du vil endre fra stue til soverom, eller motsatt.

Hva er en bruksendring?

Bruksendring er når bruk, formål eller funksjon endres i forhold til den bruken som allerede er tillatt. Det skal tas hensyn til reguleringsplanen for eiendommen, og det skal tas hensyn til omgivelser, som trafikk, åpningstider osv.

Du slipper å søke hvis:

 • det du skal endre er innen beslektet næringsformål. For eksempel fra klesbutikk til skobutikk. Dette kalles fra detaljhandel til annen detaljhandel.
 • du trenger heller ikke søke hvis du skal endre fra stue til soverom, eller motsatt.

Når må du søke om bruksendring?

Du må søke om tillatelse til bruksendring når:

 • et byggverk skal tas i bruk til noe annet enn det byggverket opprinnelig var godkjent for eller lovlig brukt til. Tilsvarende gjelder for tilrettelegging for annen bruk.
 • bruksendringen er varig eller midlertidig.
 • du skal ta i bruk bod eller vaskerom og endre til soverom, stue eller liknende (endre fra tilleggsdel til hoveddel) innenfor eksisterende boenhet (enebolig, rekkehus eller leilighet).

Endre fra fritidsbolig til bolig? Det er ikke bare-bare. Les mer her

Når du gjør endringer internt i egen bolig, trenger du ikke varsle naboene, og du kan søke selv.

Følg denne veiviseren hvis du vil endre hva du bruker et rom i boligen din til. 

Her er skjemaet for å søke om bruksendring og her er mer informasjon om søknadsprosessen. 

Nå kan du søke om bruksendring digitalt. Les mer på denne nettsiden. 

Når må du få hjelp til søknaden fra godkjent foretak, eksempelvis arkitekt eller et byggefirma?

Du må få hjelp til søknaden om bruksendring når du skal:

 • etablere en ny leilighet i boligen din, for eksempel til utleie.
 • endre bruken for eksempel fra kontor til bolig, fra bolig til forretning eller fra forretning til servering/bevertning/restaurant.
 • endre bærende konstruksjoner, for eksempel senke gulv i kjeller eller heve tak.