PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Bolig og bygg
  3. Skal du bygge, rive eller endre?
  4. Hva skal du bygge?
  5. Bruksendring
  6. Gjøre hytta om til bolig?

Ikke bare-bare å gjøre hytta om til bolig

Stavanger kommune opplever økt pågang fra hytteeiere som ønsker å gjøre fritidsboligen sin om til bolig, for å få strømstøtte. Dette er ikke så enkelt som mange tror.

Oversiktsbilde Finnøy

Kort sagt: Sjansen for å få bruksendring på hytta er liten.

– Av rundt 1500 fritidsboliger i kommunen er det kun noen få som er plassert i områder som er regulert til bolig – og heller ikke der er det rett fram å endre bruken, sier seksjonssjef Børge Kallesten i avdeling for byggesak og byantikvar.

Det stilles strengere tekniske krav til boliger enn til fritidsboliger. I arealer som er regulert for boliger stilles det også krav om tilgang til kommunale tjenester.

Kommuneplanen i Stavanger er basert på nasjonale føringer som sier noe om hva som kan bygges og hvor det kan bygges. I disse planene blir det ikke lagt opp til at fritidsboliger skal kunne gjøres om til boliger.

Har du hytte på Finnøy?

I tidligere Finnøy kommune har det vært egne retningslinjer som gjelder bosettingshensynet på de ikke-landfaste øyene. Her kan det være mulighet for bruksendring av fritidsbolig til bolig. Søknad om bruksendring i disse områdene, er avhengig av dispensasjon fra LNF-formålet i kommuneplanen. Det kan derfor være en tidkrevende søknadsprosess.

Sjekk reguleringsplanen

I kommunekartet kan du se om fritidsboligen din er en av de få som er plassert i et område som er regulert for boliger. Hvis den er det, har eiendommen gul farge. For å søke om bruksendring, må du finne et firma som er villig til å ta seg av søknadsprosessen for deg.

Hva koster det å søke?

Minimumsgebyret for å gjøre om fra fritidsbolig til bolig er på kr 14 900. I tillegg må du være forberedt på tekniske utbedringer på hytta for å tilfredsstille tekniske krav i tillegg til endrede skattesatser og økte kommunale utgifter.

Dersom hytta er plassert på en eiendom med grønn eller oransje farge på kartet, ligger den i et område som er regulert for fritidseiendom eller LNF-område/friområde. Da er sjansen svært liten for at du kan få bruksendring. Skulle du likevel ønske å søke, må du betale kr 7000 per dispensasjon som blir utløst, i tillegg til minimumsgebyret på kr 14 900.

Kontaktperson ved mediehenvendelser:
Børge Kallesten, seksjonssjef i avdeling for byggesak og byantikvar, tlf. 51 50 77 28 / 94 01 07 66