PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Helse og omsorg
  3. Er du voksen og utsatt for vold eller overgrep?

Er du voksen og utsatt for vold eller overgrep?

Stavanger kommune har tatt i bruk TryggEst som skal gi vern til risikoutsatte voksne.

Er du bekymret for en voksen? Det finnes ulike former for vold og overgrep. Hvis du eller noen du kjenner er utsatt for vold og overgrep kan du kontakte fastlege, legevakten på 116 117, krisesenteret i Stavanger, politiet eller kommunens TryggEst-koordinator. Se kontaktinformasjon nederst på siden.

Alle har rett til å være trygge fra vold

TryggEst skal bidra til å forhindre, avdekke og håndtere vold og overgrep mot voksne mennesker over 18 år som i liten eller ingen grad er i stand til å beskytte seg selv.  Når du kontakter TryggEst får du snakke med noen som har erfaring med mennesker som har det vanskelig. Alle har rett til å være trygge på å ikke bli utsatt for vold eller overgrep. Du trenger ikke være sikker på at du har opplevd vold for å ringe kommunens TryggEst-koordinator. Det er lov å spørre om eller diskutere situasjoner som oppleves som vanskelige. Det er lov å melde inn en bekymring.

Filmen under forklarer hva som er forskjellen på fysisk vold, psykisk vold, seksuell vold, latent vold, negativ sosial kontroll, materiell vold, økonomisk vold og digital vold:

Tiltak i handlingsplanen mot vold i nære relasjoner

TryggEst er et av tiltakene i kommunens handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2022-2025 som er politisk vedtatt. Stavanger ble lansert som TryggEst-kommune under åpningen av den årlige kampanjeuken mot vold i nære relasjoner i Stavanger kommune i uke 47 i 2022. Stavanger var første TryggEst-kommune i Rogaland.

Skal ivareta de mest risikoutsatte voksne

TryggEst er utviklet av Bufdir for å hjelpe kommunene å ivareta sine mest risikoutsatte voksne innbyggere over 18 år. Voksne som er sårbare for vold og overgrep kan for eksempel ha en funksjonsnedsettelse, utviklingshemming, høy alder, demens, psykisk lidelse, ruslidelse eller en somatisk sykdom. Overgrep og vold kan være av økonomisk art, eller det kan handle om fysiske, seksuelle eller psykiske overgrep. Det kan også handle om nettovergrep eller trusler.

Les mer om TryggEst

Utviklingshemning og utsatt for overgrep?

Lurer du på om en person med utviklingshemning blir utsatt for overgrep?

Konsultasjonsteamet kan gi deg råd om vold og seksuelle overgrep mot personer med utviklingshemning og andre særlig sårbare med utviklingsforstyrrelser over 16 år.

Les mer om tilbudet:

Brosjyre om utviklingshemning og overgrep

Kontaktinformasjon

TryggEst-koordinatoren treffer du på mobil eller e-post. Telefonen er døgnåpen. Husk å ikke sende identifiserbare personopplysninger på e-post.

Telefon:
456 56 457
E-post:
tryggest@stavanger.kommune.no