PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Helse og omsorg
  3. Habilitering, rehabilitering og behandling
  4. Rehabilitering for voksne og eldre

Rehabilitering for voksne og eldre

Kort fortalt

  • Hvis du har behov for oppfølging etter sykdom, skade eller funksjonsnedsettelse kan rehabilitering være aktuelt for deg.
  • Rehabilitering handler om målrettet samarbeid mellom deg, dine pårørende og fagfolk for at du skal mestre livet best mulig etter sykdom, skade eller funksjonsnedsettelse.
Hinderløype

Er rehabilitering aktuelt for meg?

Hvis du har behov for en tverrfaglig oppfølging etter sykdom, skade eller funksjonsnedsettelse kan rehabilitering være aktuelt for deg.

Snakk med ansatte på ditt lokale helse- og velferdskontor, fastlegen din eller annet helsepersonell hvis du er usikker. De kan veilede og hjelpe deg med en søknad om rehabilitering.

Hvordan foregår rehabiliteringen?

Hvordan rehabiliteringen foregår avhenger av dine mål og behov. Rehabilitering skal være planlagt med tydelige mål og et avklart forløp. For å sette mål for rehabiliteringen vil du bli spurt "hva er viktig for deg?". Ulike fagpersoner vil være involvert i rehabiliteringen avhengig av behovene du har og situasjonen du er i.

Hvilken type rehabilitering kan jeg få?

Rehabilitering kan foregå både i ditt eget hjem eller på en institusjon. Hjemme kan du få hverdagsrehabilitering eller spesifikk rehabilitering.

Hverdagsrehabilitering

Dersom du etter en sykdomsperiode, eller lengre perioder med lite aktivitet, har fått utfordringer med å gjennomføre daglige aktiviteter som tidligere kan hverdagsrehabilitering være aktuelt for deg. Med utgangspunkt i aktiviteten som er viktig for deg å mestre lages det en plan for hverdagsrehabiliteringen. En hjemmetrener utfører den daglige aktiviteten sammen med deg. Hverdagsrehabilitering varer i en periode på cirka fire uker.

Spesifikk rehabilitering i hjemmet

Dersom du har en skade eller sykdom som krever mer spesifikk trening på funksjoner for å mestre aktiviteten, kan det være spesifikk rehabilitering er mer aktuelt for deg. Det vil da ofte være fysioterapeuter eller ergoterapeuter som gjennomfører opptreningen sammen med deg. Dersom behovene krever flere fagpersoner samtidig vil rehabiliteringen blir gitt av tverrfaglige team som samhandler for at du skal nå de målene du har for rehabiliteringen. 

Døgnrehabilitering på institusjon

Hvis du har behov for intensiv oppfølging eller ikke kan motta rehabilitering i hjemmet, kan du få rehabilitering på institusjon. Bergåstjern sykehjem har en egen avdeling med døgnrehabilitering. Her jobber det personer med spesialutdanning og kompetanse innen rehabilitering. Tilbudet gjelder alle over 18 år som har behov for det.

Hva koster rehabiliteringen?

Hverdagsrehabilitering eller rehabilitering i eget hjem er gratis.
Du betaler egenandel for døgnopphold på institusjon.
Se oversikten over gebyrene for satser eller kontakt helse- og velferdskontoret.

Helse- og velferdskontoret er koordinerende enhet

Har du har omfattende behov som krever oppfølging av flere instanser? Da vil helse- og velferdskontoret som koordinerende enhet sørge for at alle samarbeider med hverandre og at du deltar aktivt i rehabiliteringen. Dine mål og det som er viktig for deg skal styre oppfølgingen.

Hvordan søker jeg om rehabilitering?

Du finner søknadsskjema på her. Skjema sendes til ditt lokale helse- og velferdskontor. Du kan også ta kontakt med ditt lokale helse- og velferdskontor for å få hjelp til å søke.