PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Kultur og fritid
  3. Frivillighet
  4. Ønsker du å hjelpa flyktningar frå Ukraina?

Ønsker du å hjelpa eller støtta?

Kort fortalt

  • Mange i Stavanger vil hjelpa. Her finn du informasjon om korleis du kan bidra. 
  • Kommunen skal jobba saman med frivillige lag og organisasjonar.

Vil organisasjonen din bidra? 

Stavanger kommune ønskjer å hjelpa til med å koordinera innbyggarar og organisasjonar som ønskjer i bidra i situasjonen med Ukraina.

Som ein del av dette ønskjer vi å samla lenker til og informasjon om organisasjonane dei kan kontakta for å vera frivillig her i byen.

Fyll ut dette skjemaet dersom organisasjonen din ønskjer å stå i denne oversikta.

Mange vil hjelpa

Stavanger kommune vil i samarbeid med frivillige organisasjonar komma tilbake til kva som trengst når behova er tydelegare. UDI tilrår alle som ønskjer å hjelpa om å kontakta frivillige hjelpeorganisasjonar. 

Søk om støtte til aktivitetar for flyktningar

NB! Alle midla i denne støtteordninga er no utdelt. 

Stavanger kommune deler ut midlar til lokale organisasjonar som ønskjer å setja i verk ulike tiltak i nærmiljøet for å hjelpa flyktningar frå Ukraina.

Innkommande søknadar blir vurderte fortløpande og etter behov.

Kven kan søka om støtte?
Lokale organisasjonar som ønskjer å inkludera flyktningar i sosiale aktivitetar, kan søka kommunen om støtte.
Typiske utgifter som kan dekkast er blant anna lønn, transport og nødvendig utstyr, eventuelt mat og gjennomføring av aktivitetar. Lista er ikkje uttømmande.

Du kan kontakta desse lokale organisasjonane om du ønskjer å hjelpa eller leitar etter eit tilbod til flyktningar:

Flam Norge
Stavanger Røde Kors 
Metodistkyrkja Stavanger 
SAPS - Stavanger Active People Society
Den norske kyrkja Stavanger
Noregs Døveforbund - Stavanger
Stavanger turistforeining
Idrettsrådet
Caritas Stavanger
Atelier Varmen
Open hands for you
IMI-kyrkja
Den ukrainske skulen i Stavanger/Ukrainsk foreining i Rogaland
Frelsesarmeen Stavanger
Madla sanitetsforeining
Stavangers frivilligsentralar

Fyll ut dette skjemaet dersom organisasjonen din ønskjer å stå i denne oversikta.

Sjå liste på nettsidene til frivilligheit Noreg. 

Desse nasjonale organisasjonane kan du støtte

 

Kontaktinformasjon

Sunniva S. Roberts

leder Hinna frivilligsentral

Mobil:
918 42 657
Telefon:
51 50 78 21
E-post:
sunniva.s.roberts@stavanger.kommune.no

Atle Melangen

seksjonssjef frivilligheit

Mobil:
909 87 547
Telefon:
51 91 38 48
E-post:
atle.melangen@stavanger.kommune.no

Randi-Merete Lode

rådgiver frivillighet

Mobil:
993 68 692
Telefon:
51 50 89 38
E-post:
randi-merete.lode@stavanger.kommune.no