PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Kultur og fritid
  3. Frivillighet
  4. Ønsker du å hjelpe flyktninger fra Ukraina?

Ønsker du å hjelpe eller støtte?

Kort fortalt

  • Mange i Stavanger vil hjelpe. Her finner du informasjon om hvordan du kan bidra. 
  • Kommunen skal jobbe sammen med frivillige lag og organisasjoner.

Information in other languages

Vil din organisasjon bidra? 

Stavanger kommune ønsker å hjelpe til med å koordinere innbyggere og organisasjoner som ønsker i bidra i situasjonen med Ukraina.

Som en del av dette ønsker vi å samle lenker til og informasjon om organisasjonane de kan kontakte for å være frivillig her i byen.

Fyll ut dette skjemaet dersom din organisasjon ønsker å stå i denne oversikten.

Mange vil hjelpe

Stavanger kommune vil i samarbeid med frivillige organisasjonar komme tilbake til hva som trengs når behovene er tydeligere. UDI anbefaler alle som ønsker å hjelpe om å kontakte frivillige hjelpeorganisasjoner. 

Søk om støtte til aktiviteter for flyktninger

NB! Alle midlene i denne støtteordningen er nå utdelt. 

Stavanger kommune deler ut midler til lokale organisasjoner som ønsker å sette i verk ulike tiltak i nærmiljøet for å bistå flyktninger fra Ukraina.

Innkommende søknader blir vurdert fortløpende og etter behov.

Hvem kan søke om støtte?
Lokale organisasjoner som ønsker å inkludere flyktninger i sosiale aktiviteter, kan søke kommunen om støtte.
Typiske utgifter som kan dekkes er blant annet lønn, transport og nødvendig utstyr, eventuelt mat og gjennomføring av aktiviteter. Listen er ikke uttømmende.

Du kan kontakte disse lokale organisasjonene om du ønsker å hjelpe eller leter etter et tilbud til flyktninger:

Flam Norge
Stavanger Røde Kors 
Metodistkirken Stavanger 
SAPS - Stavanger Active People Society
Den norske kirke Stavanger
Norges Døveforbund - Stavanger
Stavanger turistforening
Idrettsrådet
Atelier Varmen
Open hands for you
IMI-kirken
Den ukrainske skolen i Stavanger/Ukrainsk forening i Rogaland
Frelsesarmeen Stavanger
Madla sanitetsforening
Stavangers frivilligsentraler

Fyll ut dette skjemaet dersom din organisasjon ønsker å stå i denne oversikten.

Se liste på nettsidene til frivillighet Norge. 

Disse nasjonale organisasjonene kan du støtte

 

Kontaktinformasjon

Sunniva S. Roberts

leder Hinna frivilligsentral

Mobil:
918 42 657
Telefon:
51 50 78 21
E-post:
sunniva.s.roberts@stavanger.kommune.no

Atle Melangen

seksjonssjef frivilligheit

Mobil:
909 87 547
Telefon:
51 91 38 48
E-post:
atle.melangen@stavanger.kommune.no

Randi-Merete Lode

rådgiver frivillighet

Mobil:
993 68 692
Telefon:
51 50 89 38
E-post:
randi-merete.lode@stavanger.kommune.no