PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Kultur og fritid
  3. Kultur
  4. Kulturavdelinga

Arbeidet til kulturavdelinga i 2021

Oppfølging av kulturplanen

Kulturavdelingen arbeider med tre større satsinger forankret i kulturplanen:

Akropolis-visjonen: 

Konseptvalgutredning for Rogaland Teater og Stavanger museum

Stavanger 2025:

Stavanger kommune har rollen som hovedarrangør for byjubileet i 2025. Arbeid med innhold og programmering pågår.

Å leve av kunst og kultur:

Politisk utvalg

Utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog 

Stavanger kommunes kunstutvalg har ansvaret for å gjennomføre kunstprosjekter i kommunale bygninger. Les mer om kunstutvalget og kunst i offentlige rom.

Planer og andre styringsdokument

Kommunedelplan for kunst og kultur 2018-2025

Handlings- og økonomiplan 2023-2026 (kommunens budsjett)

Følg oss i sosiale medier:

Kontakt kulturavdelinga

Kulturavdelingen består av kultursjef og åtte rådgivarar. Vi har kontor i 3. etasje i Herbarium, inngang ved Olav Kyrres gate 19.

Anne Torill Stensberg

Konstituert kultursjef

Mobil:
992 54 939
Telefon:
51 91 24 50
E-post:
anne.torill.stensberg@solvberget.no

Marita Aksnes

rådgiver 

Fagansvar tilskuddsordninger, Nye Rogaland Teater og Stavanger museum, musikk, litteratur 

Mobil:
916 01 925
E-post:
marita.aksnes@stavanger.kommune.no
Rådgiver for Stavanger 2025 og kultur, Stian

Stian Kristensen

rådgiver kultur og Stavanger 2025.

Litteratur, scenekunst, film

Telefon:
458 59 286
E-post:
stian.kristensen@stavanger.kommune.no

Stein Andreassen

rådgiver 

Musikk, kulturarv, arrangementer, Berlin-leiligheten og Den kulturelle spaserstokken 

Telefon:
51 50 79 60
E-post:
stein.andreassen@stavanger.kommune.no

Inger S. Bjerga

rådgiver 

Visuell kunst, kunstutvalget, kunst i offentlige rom

Mobil:
416 99 734
Telefon:
51 50 72 72
E-post:
ibjerga@stavanger.kommune.no

Jeanette Flåte Vikse

rådgiver

Økonomi, kulturarv, priser og legat 

Mobil:
51 50 86 37
E-post:
jeanette.flate.vikse@stavanger.kommune.no

Maren Skoie

rådgiver

Visuell kunst, Stavanger kommunes kunstsamling, kunst i offentlige rom

Mobil:
402 03 354
Telefon:
51 50 71 66
E-post:
maren.skoie@stavanger.kommune.no

Nina Osland

rådgiver

Visuell kunst, scenekunst, film 

Mobil:
977 14 810
E-post:
nina.osland@stavanger.kommune.no

Marie Midttun Skretting

rådgiver
Kunst i uterom 2025

Mobil:
477 87 281
E-post:
marie.midttun.skretting@stavanger.kommune.no

Astrid Helen Windingstad

rådgiver i kulturavdelingen

E-post:
astrid.helen.windingstad@stavanger.kommune.no