PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Kultur og fritid
  3. Kultur
  4. Kulturtilskudd
  5. Tilskot til kor, korps og kulturorganisasjonar

Tilskot til kor, korps og kulturorganisasjonar

Kort fortalt

Søknadsfrist for 2021 er 3. mai 2021. 

Information in other languages

Om ordninga

Grupper og organisasjonar med kulturarbeid som hovudformål og med aktivitetar innan musikk, scenekunst, bildande kunst og handverk, levande bilete, kulturvern, historie og litteratur kan søkje Stavanger kommune om driftstilskot. Tilskot gjeld ikkje skulekorps og skolekor.

Driftstilskot til kor og korps blir gitt som bidrag til delvis dekning av faste utgifter, som husleige, instruktør eller dirigent. 

Minste medlemstal for støtte til organisasjonar, kor og korps er ti betalande medlemmer. 

Korleis søkjar du?

Søknad skal sendast via eletronisk søknadsskjema: Tilskot til kor, korps og kulturorganisasjonar

NB! Søknadsfrist for 2021 er 3. mai 2021. 

Kontaktinformasjon

Stein Andreassen

rådgiver 

Musikk, kulturarv, arrangementer, Berlin-leiligheten og Den kulturelle spaserstokken 

Telefon:
51 50 79 60
E-post:
stein.andreassen@stavanger.kommune.no

Jeanette Flåte Vikse

rådgiver

Økonomi, kulturarv, priser og legat 

Mobil:
51 50 86 37
E-post:
jeanette.flate.vikse@stavanger.kommune.no