PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Kultur og fritid
 3. Kultur
 4. Kulturtilskudd
 5. Tilskudd til kor, korps og kulturorganisasjoner

Tilskudd til kor, korps og kulturorganisasjoner

Kort fortalt

 • Søknadsfrist: mandag 2. mai 2022
 • Kriteriene for ordningen ble vedtatt i Utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog 9. mars 2022.    

Information in other languages

Om ordningen

Grupper og organisasjoner med kulturarbeid som hovedformål og med aktiviteter innen musikk, scenekunst, bildende kunst og håndverk, levende bilder, kulturvern, historie og litteratur kan søke Stavanger kommune om driftstilskudd. Tilskudd gjelder ikke skolekorps og skolekor.

Stavanger kommune har for 2022 satt av kr 962 000 i samlet tilskudd til kor og korps, og kr 363 000 til kulturorganisasjoner.

Det kan søkes om driftstilskudd. For kor og korps gis det som bidrag til dekning av faste utgifter, som husleie, instruktør og dirigent. For kulturorganisasjoner gis det som bidrag til dekning av husleie og aktiviteter. 

Minste medlemstall for støtte til organisasjoner, kor og korps er ti betalende medlemmer.

Kriterier 

De nye kriteriene for kor og korps (likelydende):

 • Dirigentutgifter, 60% av tilskuddet
 • Husleieutgifter, dekkes inntil 50%, maks kr 15 000, inntil 20% av tilskudd
 • Kr 100 000 av rammen for ordningen settes av til satsning på 1. divisjon korps (deles likt mellom kvalifiserte)
 • Resten av tilskudd fordeles i henhold til antall medlemmer

De nye kriteriene for kulturorganisasjoner:

 • Aktivitetstilskudd, inntil 50 % av tilskudd. Grunnlag for beregning er utgifter til instruktører, forelesere og liknende i forrige regnskapsår
 • Husleieutgifter, dekkes inntil 50%, maks kr 15 000, inntil 20% av tilskudd
 • Resten av tilskudd fordeles i henhold til antall medlemmer

Merk at med prosentsatser i kriteriene menes det prosent av samlet tilskuddsbeløp. For eksempel så betyr dette ikke at 60% av dirigentutgiftene dekkes. Det vil være søkers andel av de samlede dirigentutgiftene som definerer tilskuddssummen.

Nytt krav fra og med 2022 er at alle søkere skal være registrert i Frivilligregisteret. Er dere ikke registrert så kan det gjøres her:

https://www.brreg.no/lag-og-foreninger/registrering-i-frivillighetsregisteret/

Grunnlaget for søknadsutfyllingen er revidert regnskap for 2019. Her skal bekreftet antall medlemmer opplyses. 2019 anses som siste normalår før korona-pandemien i 2020 og 2021. For å bekrefte fortsatt aktivitet ønsker vi at regnskapet for 2021 også vedlegges.

Noen presiseringer:

 • I husleiekostnader skal kun leiekostnad for 2019 inngå; og ikke strøm, vask, vedlikehold, mm.
 • I dirigentutgifter inngår lønn/honorar, samt eventuelt reise og diett til dirigent for 2019.
 • I aktivitetstilskudd skal kun kostnader tilknyttet instruktører, forelesere, innledere og liknede inngå (lønn/honorar, samt eventuelt reise og diett). Også dette for 2019.

Nye kriterier for ordningen ble vedtatt i Utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog (UKIS) 9.3.2022: https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/2025905?agendaItemId=234919

Hvordan søker du?

Du må sende inn søknad via elektronisk skjema i kommunens søknadsportal. 

Kontakt oss dersom du har spørsmål eller problemer med søknadsskjemaet.  

Søknadene vil bli behandlet i Utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog den 1. juni 2022. 

 

Kontaktinformasjon

Stein Andreassen

Rådgiver 

Musikk, kulturarv, arrangementer, Berlin-leiligheten og Den kulturelle spaserstokken 

Telefon:
51 50 79 60
E-post:
stein.andreassen@stavanger.kommune.no

Jeanette Flåte Vikse

Rådgiver

Økonomi, kulturarv, priser og legat 

Mobil:
51 50 86 37
E-post:
jeanette.flate.vikse@stavanger.kommune.no