PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Kultur og fritid
 3. Kultur
 4. Kulturtilskudd
 5. Tilskudd til kor, korps og kulturorganisasjoner

Tilskudd til kor, korps og kulturorganisasjoner

Kort fortalt

 • Grupper og organisasjoner med kulturarbeid som hovedformål og med aktiviteter innen musikk, scenekunst, visuell kunst og håndverk, film, kulturvern, kulturarv og litteratur kan søke Stavanger kommune om driftstilskudd. 

 • Søknadsfrist: 2. mai 2024

 • Ønsker du oversikt over alle muligheter for tilskudd som finnes lokalt og nasjonalt? Stavanger kommune abonnerer på Tilskuddsportalen og du kan få tilgang ved å registrere deg/din forening eller organisasjon. Registrer deg her!
 • Ordningen ble evaluert i Utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog 6.3.2024. Det ble da vedtatt noen mindre endringer i kriteriene.

Information in other languages

Om ordningen

Grupper og organisasjoner med kulturarbeid som hovedformål og med aktiviteter innen musikk, scenekunst, bildende kunst og håndverk, levende bilder, kulturvern, historie og litteratur kan søke Stavanger kommune om driftstilskudd. Tilskudd gjelder ikke skolekorps og skolekor.

Stavanger kommune har for 2024 satt av kr 1 162 000 i samlet tilskudd til kor og korps, og kr 413 000 til kulturorganisasjoner. 

Det kan søkes om driftstilskudd. For kor og korps gis det som bidrag til dekning av faste utgifter, som husleie, instruktør og dirigent. For kulturorganisasjoner gis det som bidrag til dekning av husleie og aktiviteter. 

Minste medlemstall for støtte til organisasjoner, kor og korps er ti betalende medlemmer over 18 år. 

Kriterier 

Kriteriene for kor og korps (likelydende):

 • Dirigentutgifter, 60% av tilskuddet
 • Husleieutgifter, dekkes inntil 50%, maks kr 15 000, inntil 20% av tilskudd
 • Kr 100 000 av rammen for ordningen settes av til satsning på 1. divisjon korps (deles likt mellom kvalifiserte)
 • Resten av tilskudd fordeles i henhold til antall medlemmer over 18 år

Kriteriene for kulturorganisasjoner:

 • Aktivitetstilskudd, inntil 50 % av tilskudd. Grunnlag for beregning er utgifter til instruktører, forelesere og liknende i forrige regnskapsår
 • Husleieutgifter, dekkes inntil 50%, maks kr 15 000, inntil 20% av tilskudd
 • Resten av tilskudd fordeles i henhold til antall medlemmer over 18 år

Merk at med prosentsatser i kriteriene menes det prosent av samlet tilskuddsbeløp. For eksempel så betyr dette ikke at 60% av dirigentutgiftene dekkes. Det vil være søkers andel av de samlede dirigentutgiftene som definerer tilskuddssummen.

Alle søkere skal være registrert i Frivillighetsregisteret. Her kan du registrere din virksomhet: Registrering i Frivillighetsregisteret.

Grunnlaget for søknadsutfyllingen er revidert regnskap for 2023. Her skal bekreftet antall medlemmer over 18 år opplyses.

Spesifisering av kriteriene:

 • I husleiekostnader skal kun leiekostnad inngå, og ikke strøm, vask, vedlikehold, mm. Leiekostnad av konsert- og forestillingslokaler kan inkluderes, samt leie av lagerrom.
 • I dirigentutgifter inngår lønn/honorar, samt eventuelt reise og diett til dirigent. Kostnad til instruktører og til pianist/akkompagnement kan tas med.
 • I aktivitetstilskudd kan det tas det med kostnader tilknyttet instruktører, forelesere, innledere og liknede (lønn/honorar, samt eventuelt reise og diett). Honorarer til solister, spelemann, dj, forfattere og lyd- og lystjenester kan også inngå.

Hvordan søker du?

Du må sende inn søknad via elektronisk skjema i kommunens søknadsportal. 

Kontakt oss dersom du har spørsmål eller problemer med søknadsskjemaet.  

Kontaktinformasjon

Stein Andreassen

rådgiver 

Musikk, kulturarv, arrangementer, Berlin-leiligheten og Den kulturelle spaserstokken 

Telefon:
51 50 79 60
E-post:
stein.andreassen@stavanger.kommune.no

Jeanette Flåte Vikse

rådgiver

Økonomi, kulturarv, priser og legat 

Mobil:
51 50 86 37
E-post:
jeanette.flate.vikse@stavanger.kommune.no