PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Kultur og fritid
  3. Kultur
  4. Kulturtilskudd
  5. Tilskot til kulturbygg

Tilskot til kulturbygg

Kort fortalt

  • Søknadfrist for 2021 var 1. mars.

Information in other languages

Om ordninga

Tilskot til kulturbygg skal vere med på å etablere eigna lokale, bygningar og utearenaer som gir rom for ulik kulturell verksemd i Rogaland. Ordninga blir forvalta av Rogaland fylkeskommune. Søkjarar må sende inn søknad via heimstadskommunen sin. I Stavanger kommune blir det gjort ei prioritering mellom anna med utgangspunkt i plan for kulturarenaer i kulturplanen til kommunen 2018-2025.  

Kven kan søkje? 

Tilskot kan givast til lokale kulturhus, stiftingar, samvirkeføretak, andelslag, museum, fleirbrukslokale eller spesiallokale for kunst og kultur. Midlane kan brukast til nybygg, ombygging og modernisering av kulturbygg, men ikkje til vedlikehald eller drift. Eit viktig kriterium er at søkjar anten må eige bygget eller ha ein langsiktig leigekontrakt (10+10 år). Dokumentasjon på dette må leggjast ved søknaden. 

Les meir om ordning og retningslinjer hos Rogaland fylkeskommune

Søknad om tilskot blir fremja på elektronisk skjema som ligg på nettsida https://www.anleggsregisteret.no/kulturanlegg/soknadsskjema/ 

Søknadsfrist: 1. mars 2021.

Lurer du på noko? Kontakt rådgivar Maren Skoie, mara.skoie@​stavanger.kommune.no  i kulturavdelinga til Stavanger kommune for utfyllande informasjon om søknadskriterium og søknadsprosedyre

Kontaktinformasjon

Maren Skoie

rådgiver

Visuell kunst, Stavanger kommunes kunstsamling, kunstnerboliger, kunst i offentlige rom

Mobil:
402 03 354
Telefon:
51 50 71 66
E-post:
maren.skoie@stavanger.kommune.no