PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Kultur og fritid
  3. Kultur
  4. Kulturtilskudd
  5. Tilskudd til kulturbygg

Tilskudd til kulturbygg

Kort fortalt

  • Søknadsfrist for 2024: 22.03.2024
  • Ta gjerne kontakt med kulturavdelingen før du sender en søknad.

Information in other languages

Om ordningen

Tilskudd til kulturbygg skal være med på å etablere egnede lokaler, bygninger og utearenaer som gir rom for ulik kulturell virksomhet i Rogaland. Ordningen forvaltes av Rogaland fylkeskommune. Søkere må sende inn søknad via sin hjemstedskommune.

I Stavanger kommune blir det gjort en prioritering blant annet med utgangspunkt i plan for kulturarenaer i kommunens kulturplan 2018-2025. 

Hvem kan søke? 

Tilskudd kan gis til lokale kulturhus, stiftelser, samvirkeforetak, andelslag, museer, flerbrukslokaler eller spesiallokaler for kunst og kultur. Midlene kan brukes til nybygg, ombygging og modernisering av kulturbygg, men ikke til vedlikehold eller drift. Et viktig kriterium er at søker enten må eie bygget eller ha en langsiktig leiekontrakt (10+10 år). Dokumentasjon på dette må legges ved søknaden. 

Les mer om ordning og retningslinjer hos Rogaland fylkeskommune

Søknad om tilskudd fremmes på elektronisk skjema som ligger på nettsiden https://www.anleggsregisteret.no/kulturanlegg/soknadsskjema/ 

Søknadsfrist: 22. mars 2024

Lurer du på noe? Kontakt rådgiver Maren Skoie, maren.skoie@​stavanger.kommune.no  i Stavanger kommunes kulturavdeling for utfyllende informasjon om søknadskriterier og søknadsprosedyre.

Kontaktinformasjon

Maren Skoie

rådgiver

Visuell kunst, Stavanger kommunes kunstsamling, kunst i offentlige rom

Mobil:
402 03 354
Telefon:
51 50 71 66
E-post:
maren.skoie@stavanger.kommune.no