PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Kultur og fritid
  3. Tur og natur
  4. Naturforvaltning

Naturforvaltning

Kort fortalt

Naturforvaltning er forvaltning av natur og landskap, gjennom planlegging, vern, skjøtsel og restaurering av ødelagte lokaliteter og å fremme bærekraftig anvendelse av naturressurser.

Natur i Stavanger. Foto: Ståle Madland Schjelderup

Overordnet plan for skjøtsel av natur- og friområder

Overordnet plan for skjøtsel gir hovedføringene for hvordan Stavanger-naturen skal utvikle seg. (pdf 16,4 MB) åpnes i nytt vindu.
Planen viser hvilke områder som skal være åpne, hvor det skal være skog og hvor det skal være en blanding av disse (mosaikk).

Biologisk mangfold i Stavanger

Biologisk mangfold er variasjonen i livsformer som finnes på jorda. Dette omfatter millioner av planter, fugler, dyr og mikroorganismer, arvestoffene deres, og det samspillet de er en del av.

I forbindelse med naturmangfoldsåret 2010 gjennomførte Stavanger kommune sitt arbeid med
Handlingsplan for biologisk mangfold (pdf 2,2 MB) åpnes i nytt vindu.
Planen gir hovedføringene for det videre arbeidet med biologisk mangfold i Stavanger i perioden 2010 - 2014. Den er en oppfølging av kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse. Planen ble vedtatt av kommunalstyret for miljø og utbygging 21.06.2011.

Miljøvennlig bekjempelse av ugress

Stavanger kommune har kuttet bruken av sprøytemidler.
Les mer om miljøvennlig bekjempelse av ugress i Stavanger.

Fri sikt. Utsiktspunkt i Stavanger

Fri sikt er et prosjekt som går ut på å rydde utsiktskorridorer fra flere utsiktspunkt i Stavanger.

Prosjektet har pågått i flere år og i 2012 utarbeidet Stavanger kommune ved Park og vei planen FRI SIKT i kommunale naturområder/friområder i Stavanger (pdf 6,2 MB) åpnes i nytt vindu.

Planen inneholder beskrivelse av 30 ulike områder der kommunen ønsker å rydde for utsikt.