PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Kultur og fritid
  3. Tur og natur
  4. Naturforvaltning
  5. Miljøvennlig bekjempelse av ugress

Miljøvennlig ugressbekjempelse

Stavanger kommune bruker ikke sprøytemidler for å bekjempe ugress. Det betyr at vi alle må godta noe mer ugress. Men vi kan også bidra selv.

Hvorfor redusere bruken av sprøytemidler?


Sprøytemidler er kjemikalier, noen er giftigere enn andre. De kan være effektive for å få vekk ugress, men er skadelige for natur og mennesker på lengre sikt. Sprøytemidlene kan også forurense grunnvann.

Kommunen begynte å fase ut sprøytemidler i grøntområdene allerede i 2014. Kommunalstyret for miljø og utbygging vedtok giftfri vegetasjonskontroll i alle kommunale arealer samme høst.

Året etter kom det nasjonale forbudet mot spredning av plantevernmidler på arealer som er åpne for allmenn ferdsel.

Hvor bruker ikke kommunen sprøytemidler?


Vi har kuttet ut bruken av kjemiske plantevernmidler i alle uteområder kommunen eier og har ansvar for. I friområder, på skoleplasser, ved barnehager og på lekeplasser, langs veier og fortau, for å nevne noe. Ser du at det brukes sprøytemidler langs en vei i Stavanger, kan det være fordi det er en fylkesvei eller riksvei, der Statens vegvesen har ansvar for vedlikeholdet.

Unntak


Fremmede plantearter som parkslirekne, kjempebjørnekjeks og kjempespringfrø må vi fortsatt bruke sprøytemidler mot enkelte steder. De er viktige å bli kvitt fordi de bidrar til å utrydde de naturlige, lokale artene og er vanskelig å bekjempe på andre måter.

Hvordan bekjemper kommunen ugress uten sprøytemidler?


Vi luker vi for hånd, slår ned vekstene med kanteklipper eller koker ugresset med egne maskiner, slik at det dør. Alle metodene tar mer tid enn sprøyting og kokingen er mest effektiv når vi gjentar den flere ganger.

Det betyr at vi mange steder må tåle at det finnes mer ugress enn før til fordel for et giftfritt miljø. Ser du ugress, er det sannsynlig at du er i et trygt og giftfritt miljø. Mange synes noe mer ugress er en liten pris på betale for et miljø uten kjemiske plantevernmidler.

Hva kan du bidra med?


Gror ugresset over et sted og du mener noe må gjøres, kan du varsle om det på VOF, www.varsleomfeil.no

Noen ønsker selv å være med og holde nærområdet fritt for ugress. Skoler, barnehager, velforeninger og andre må gjerne bli med og holde uteområder i god og miljøvennlig stand. Du er også velkommen til å fjerne ugress på lekeplassen eller andre fellesområder i ditt nærmiljø. I så fall, mange takk for hjelpen!

Vi ber bare om at det ikke brukes sprøytemidler på de områdene kommunen eier.

Kontaktinformasjon

Aina Hovden Lunde

natur- og friluftslivsrådgiver

E-post:
aina.hovden.lunde@stavanger.kommune.no