PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Kultur og fritid
  3. Tur og natur
  4. Naturforvaltning
  5. Kartlegger hule eiker

Kartlegger hule eiker

Kort fortalt:

  • Stavanger kommune registrerer gamle, hule eiker.
  • De er hjem for mange utrydningstruede arter og skal bevares.
  • Alle eiker med omrets på minst to meter regnes som ei hul eik.
  • Tips kommunen om ei hul eik i skjemaet på denne siden.

Stavanger kommune ønsker å få registrert de gamle gamle, hule eikene i kommunen, for å sikre bevaring av disse viktige trærne.

Det har vært kartlegginger tidligere også, men kommunen trenger en mer komplett oversikt over hule eiker.

Registrering sommeren 2022

I slutten av juni og hele juli 2022 kartlegger en student hule eiker for kommunen, først på fastlandet, og etter hvert på øyene. Hun kommer også til å gå på privat grunn, men skal ikke tråkke i dyrka mark.

Jente ved eiketre
Maren Landås Johansen kartlegger eiketrær sommeren 2020.

Hva er ei hul eik?

Alle eiketrær med omkrets på minst 200 cm og diameter på minst 63 cm regnes automatisk som ei hul eik. Disse trærne er listet opp i forskriften til naturmangfolsloven som en av de utvalgte sårbare naturtypene, og skal beskyttes.

 

Hvorfor er hule eiker så viktige?

Eiketrær kan bli over tusen år gamle og det sies at en eik lever i 500 år og dør i 500 år. De kan leve i flere hundre år med råtne greiner, sprukket bark og hulrom.

Over 1500 forskjellige arter med sopp, lav og insekter er avhengige av hule eiker, mange av dem er rødlistet og flere kan også bare leve i akkurat disse trærne.

De døde greinene, hulrommene og den sprukne barken i eika huser flere kresne arter som ikke kan leve noe annet sted. Noen må ha eik som er så og så råtten, og flere av artene må ha gamle eikegreiner av en viss størrelse for å kunne leve.

Kontaktinformasjon

Ida Ur Storberget

naturforvalter

E-post:
ida.ur.storberget@stavanger.kommune.no