PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Kultur og fritid
 3. Tur og natur
 4. Naturforvaltning
 5. Rotter og skadedyrbekjempelse

Rotter og skadedyrbekjempelse

Kort fortalt

 • Har du fått rotter på eiendommen din, bør du snarest kontakte et skadedyrfirma.
 • Oppdager du rotter i offentlige områder, for eksempel skolegårder, parker, friområder, gater og torg? Meld fra på varsleomfeil.no.
 •  All rottebekjempelse i kommunens regi skjer uten bruk av gift

Rotter på din eiendom

Har du rotter på eiendommen din, bør du snarest kontakte et skadedyrfirma.

Rotter på offentlig eiendom

Oppdager du rotter i offentlige områder, for eksempel skolegårder, parker, friområder, gater og torg? Meld fra på varsleomfeil.no.

Tips og råd for å bekjempe rotter

... i parker og friområder

 • Ikke mat fugler i parker og friområder, de klarer seg som regel godt uten vår hjelp.
 • Ta alltid med hjem matrester fra turområder og lekeplasser.
 • Bruk hundepose som du kaster i restavfallet hjemme. Hundeavføring er også rottemat. 

...i hagen og nabolaget

 • Ikke gi fugler mat på marken eller på fuglebrett, bruk fuglematere som henger slik at rotter ikke kommer til.
 • Bruk fuglematere som samler opp søl.
 • Hold bakken under fuglematere ren for søl, frø og skall.
 • Kokosnøtter, fett og meiseboller varer lenger og gir lite avfall. 
 • Frøskall fra solsikke og annet matspill legger du i beholder for matavfall eller i rottesikker kompostbeholder.
 • Bruk rottesikker kompostbinge.
 • Fjern nedfallsfrukt ofte i sesongen.
 • Unngå lavtkrypende busker/hekker, som gir skjul for rotter.
 • Kaninhold kan trekke til seg rotter på grunn av matrester og fordi kaniner ikke fordøyer maten skikkelig.
 • Vedstabler og annet plasserer du ut fra veggen og opp
  fra marken slik at det ikek blir gode skjulesteder for rottene.
 • Ikke gi katter og hunder mat ute.
 • Hold det ryddig rundt hus og i garasje, slik at rottene ikke finner tilholdssteder.

... i huset

 • Ikke hiv matrester i do elelr fett og olje i vasken.
 • Kontrollér at det er musebånd mellom kledning og grunnmur.
 • Ha metallrister i veggventiler.
 • Bekjær klatreplanter langs vegger. Rotter bruker til å komme seg opp på taket, og gnager seg inn under taksteinene.
 • Toaletter som brukes sjelden bør ha lokket nede.
 • Unngå tørre vannlåser og sluker.
 • Ha metallrist over slukene i kjelleren.

Slik bekjemper kommunen rotter

Stavanger kommune har en avtale med to skadedyrfirma for å begrense omfanget av rotter.

Fra 1. juni 2017 skjer all rottebekjempelse i kommunens regi uten bruk av gift. Under bakken settes det feller som spidder rotta, over bakken bruker vi feller som tar livet av rotta med strøm.

Blir rotteplagen ekstra stor et sted, har vi anledning til å bruke rottegift.

Kontaktinformasjon

Miljørettet helsevern

Postadresse:

Pb. 8801 4068 Stavanger

Telefon:
51 50 22 00
E-post:
mhv@rogbr.no