PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Næring og arbeidsliv
  3. Kunnskapsbyen Stavanger
  4. Aktiv skole - forsknings- og utviklingsprosjekt

Aktiv skole - forsknings- og utviklingsprosjekt

Kort fortalt

  • I forsknings- og utviklingsprosjektet Aktiv skole samarbeider Stavanger kommune og Universitetet i Stavanger for å fremme helse, læring og trivsel i skolen.
  • Dette gjør vi ved fysisk aktiv læring, der læreren kombinerer fysisk aktivitet og skolefag i undervisningen. Eksempler på aktiviteter er matematikkbingo, engelsk glosestafett og orientering med oppgaver fra samfunnsfag. 

Aktiv skole - logo

Hva er Aktiv skole?

Aktiv skole er et tilbud til alle barneskoler i Stavanger. Frem mot 2019 vil doktorgradsstipendiat Ingrid Skage studere hvordan fysisk aktiv læring kan bli en del av praksisutøvelsen til den enkelte lærer og hvordan læringsaktiviteten kan utvikles i organisasjonen på et kollektivt nivå. 

For mer informasjon om forskningsprosjektet kontakt: 

Ingrid Skage 
Doktorgradsstipendiat
Stavanger kommune og Universitetet i Stavanger
Tlf: 90253715
E-post: ingrid.skage@stavanger.kommune.no

Samarbeid mellom skole og fysioterapeuter

Fysioterapeuter fra Stavanger kommune samarbeider med lærere og skoler som ønsker å komme i gang med fysisk aktiv læring. Det blir arrangert workshoper og annen erfaringsdeling mellom lærere og skoler som benytter fysisk aktiv læring i undervisningen. Interesserte skoler og lærere kan ta kontakt for å få hjelp til å komme i gang med fysisk aktiv læring.

Aktiv skole har generert to doktorgradsstipendiater og en rekke mastergrader. I 2012-2015 ble metoden utviklet, og en pilotstudie og en større effektstudie ble gjennomført.

Les mer om tilbudet Aktiv skole her. 

 

Kontaktinformasjon

Per Helge Seljebotn

Mobil:
977 62 399
Telefon:
51 50 70 86
E-post:
per.helge.seljebotn@stavanger.kommune.no