PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. Årsrapport 2017

Årsrapport 2017: Høy aktivitet. Hardt arbeid. Stor vilje

Rådmann Per Kristian Vareide mener det er grunn til forsiktig optimisme, men at det viktigste stikkordet for Stavanger kommune fortsatt er endring.

Denne nyheitssaka er meir enn ein månad gammal. Innhaldet kan derfor vera forelda eller ikkje oppdatert.

Gå til stavanger.kommune.no/nyheter for siste nytt.

Årsrapport 2017 - illustrasjon

Kommunens årsrapport for 2017 er nå lagt fram, og rådmannen gleder seg over gode resultater. Han mener at arbeidet med god kostnadskontroll, digitalisering og dimensjonering av kommunale tjenester har lagt et solid fundament for årene som kommer.

- Jeg opplever at vi lykkes med mye og at våre ansatte viser stor vilje og evne til å jobbe med de endringene som tvinger seg fram, roser Vareide.

Mye å glede seg over

Å oppsummere et års drift av en så stor organisasjon som Stavanger kommune er ingen enkel sak, og rådmannen understreker at mange avdelinger og ansatte fortjener ros og oppmerksomhet. Han ønsker imidlertid å trekke fram to saker som ekstra gledelige i året som gikk.

- I 2017 ble vår satsning Leve HELE LIVET et nasjonalt begrep. Både helseministeren og en rekke kommuner har trukket fram Stavangers erfaringer med dette prosjektet. Takket være målbevisst arbeid over mange år har vi oppnådd konkrete resultater. Vi ser at flere faktisk klarer seg hjemme uten hjelp. Slik reduserer vi behovet for institusjonsplasser, samtidig som flere får hjelp til å mestre sin egen hverdag. Strategien vår har fungert, sier Vareide.

En annen god sak som rådmannen vil trekke fram er innovasjonspartnerskap.

- Jeg er klar over at dette er et satsningsområde som neppe vil få de store overskriftene, men jeg er svært stolt over at Stavanger kommune – sammen med næringslivet – nå utvikler helt nye løsninger innen helse og velferdsområdet. Løsninger som ikke finnes i markedet fra før og som utvikles i tett samarbeid med brukerne som kjenner til behovet. Dette er en anskaffelsesprosedyre som legger til rette for nytenking og innovasjon. Det skal gi løsninger som vil øke trivsel, aktivisering og livsglede hos brukere i helsesektoren, sier rådmannen. 
Først ute er utviklingen av en aktivitetsrobot og en smartrullator. 

To store bekymringer

Selv om rådmannen er fornøyd på flere områder mener han det er viktig – og riktig - å trekke fram to store bekymringer.

- Vi ser mer barnefattigdom og større sosial ulikhet i Stavanger. Dette har vi vært bekymret for tidligere, men vi må ikke tillate oss å slippe dette ut av syne. Vi har allerede satt i gang flere tiltak mot denne utviklingen, og legger særlig vekt på at barn med krevende livsvilkår skal få delta og bidra i fellesskapet på samme måte som andre barn, sier rådmannen.

Den andre store bekymringen er av det mer interne slaget.

- Vi opplever dessverre at sykefraværet øker i kommunen. Sykefraværet endte på 8,2 prosent i 2017. Det er for høyt, og her må vi sette i verk tiltak. Heldigvis viser resultatene fra medarbeiderundersøkelsene at arbeidsgleden og engasjementet er stort blant de ansatte, og dette skal vi bygge videre på i jobben med å få sykefraværet ned, sier Vareide.

Politisk behandling

Årsrapporten og årsregnskapet skal behandles i møte i kontrollutvalget 10. april, kommunalstyret for finans 16. april, formannskapet 26. april og bystyret 28. mai.

Pressekontakt: 
Per Kristian Vareide, rådmann
Telefon: 51507105 og 93012291

Ă…rsrapport forside