PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Helse og omsorg
  3. Leve hele livet
Personer som sykler og sitter på kafe i byen
Stavanger kommune

Kommuneplanen 2010-2025 har god helse for alle som et delmål. En av strategiene er å forebygge og begrense sykdom og tilrettelegge for at flere brukere skal kunne bo hjemme lengst mulig. Kommuneplanen peker også på samhandlingsreformen og at det skal lønne seg å forebygge sykdom framfor å reparere i etterkant.

Våre fire delprosjekter

Figur Leve HELE LIVET 3.0
Leve HELE LIVET 3.0
ProContra for Stavanger kommune

Leve hele livet 3.0 inneholder tiltak og aktiviteter i fire innsatsområder: helsefremmende og forebyggende tiltak, velferdsteknologi, hverdagsrehabilitering og hverdagsmestring. Disse skal sammen ivareta ulike behov fra innbyggere uavhengig av alder og diagnose: for å beholde god helse, for bedring etter funksjonssvikt og for å leve godt med funksjonssvikt eller sykdom.

Stavanger kommune har som mål at flest mulig har et aktivt liv og klarer seg selv best mulig.

Vi kaller det leve hele livet!

Aktivitetskatalog – bedre helse i mer aktivitet

Stavanger kommune legger til rette for helsefremmende og forebyggende tiltak – hele livet. Denne aktivitetskatalogen gir deg en oversikt over aktiviteter og tilbud som kan være aktuelle for å få et mer aktivt og selvstendig liv. 

Idrettstilbud

Har du lyst til å drive med idrett, men er usikker på hvilke tilbud som er tilpasset deg og dine behov?

Både Rogaland idrettskretts, Olympiatoppen Sørvest og Idrettsrådet har masse kunnskap om hva som kan være aktuelt for deg.

Kontaktinformasjon

Helsehuset Stavanger

Besøksadresse:

Badehusgata 37 4014 Stavanger

Telefon:
51 50 81 00
E-post:
helsehuset@stavanger.kommune.no