PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. Hvordan kan det bli i Paradis?

Hvordan kan det bli i Paradis?

Området mellom Hillevågsvatnet og Lagårdsveien skal bli en helt ny bydel, og nå viser noen framtidsbilder hvordan det – kanskje – kan se ut.

Denne nyheitssaka er meir enn ein månad gammal. Innhaldet kan derfor vera forelda eller ikkje oppdatert.

Gå til stavanger.kommune.no/nyheter for siste nytt.

Oversiktsillustrasjon av Paradis-området laget av teamet som har bestått av Mad, Tredje Natur, Veni, Teknaconsult, Mud og Nomad.

– Vi ønsker å vise mulighetsrommet, altså hva som er mulig innenfor de rammene vi har å forholde oss til, sier Ingrid Eileraas som er prosjektleder for den nye områdereguleringen i Paradis. 

Si din mening om framtidsbildene her

Framtidsbildene viser blant annet hvordan ny bebyggelse kan se ut og hvordan den forholder seg til Hillevågsvatnet og landskapet rundt, hvordan uteområder og gateløp kan utformes, hvordan det kan skapes gode boområder og nye arbeidsplasser, hvordan Paradis kan bli et bilfritt sted og hvordan naturen kan bli en del av bylivet.

– Vi nøster i hva som skal til for at folk skal ville komme til Paradis, henge ut her i fritiden eller få lyst til å bo eller jobbe her, sier Eileraas, og understreker at bildene ikke viser hvordan det skal se ut, men hvordan det kan se ut i Paradis om noen år.

AsplanViak-teamet ser for seg en opprensing av Hillevågsvatnet og en buktende kystlinje med fjæresti og promenade.
AsplanViak-teamet ser for seg en opprensing av Hillevågsvatnet og en buktende kystlinje med fjæresti og promenade.

3RW, Dronninga landskap og A/STAB ser for seg en spredt bebyggelse med saltak, en urban promenade langs sjøen og gode bomiljøer i bakkant.
3RW, Dronninga landskap og A/STAB ser for seg en spredt bebyggelse med saltak, en urban promenade langs sjøen og gode bomiljøer i bakkant.

Tre team fikk oppdraget
Det er ikke kommunen som har laget framtidsbildene, men tre tverrfaglige team som består av arkitekter, landskapsarkitekter og samfunnsvitere. Metoden kalles for parallelloppdrag. Det er ikke det samme som en arkitektkonkurranse, men en prosess der kommunen og de eksterne fagmiljøene samarbeider for å spenne opp et lerret som viser mulighetene, i tråd med rammene som er satt i planprogrammet for Paradis.

– Intensjonen er å få fram ulike måter å utvikle området på. Det er ikke meningen at folk skal velge ett av forslagene, men peke på ulike løsninger og ideer i bildene som de enten liker eller ikke liker, slik at vi etterpå kan drøfte og sette sammen de beste løsningene til et samlet planforslag, forteller Eileraas.

Parallelloppdraget er en måte å komprimere planprosessen på: Mange krefter jobber ut ulike løsningsforslag samtidig, og inspirerer hverandre underveis i løpet. I tillegg svarer parallelloppdraget på noen av behovene for konsekvensutredning. Dermed slår man flere fluer i én smekk. Visualiseringene gjør det også lettere å skape engasjement rundt planprosessen.

– Bildene kan hjelpe med å avklare hvilke løsninger som appellerer til befolkningen, grunneierne og fagfolk førvi setter sammen et samlet planforslag. På den måten vil vi oppnå både god medvirkning og en mer effektiv prosess som gir god fremdrift i planarbeidet, sier Eileraas.

BaneNor er den største grunneieren i området, og følger prosessen tett.

–  Det har kommet opp mange spennende ideer, og vi gleder oss til å se nærmere på forslagene, sier prosjektdirektør Nicolay Schreuder i BaneNor Eiendom.

Teamet som består av Mad, Tredje Natur, Veni, Teknaconsult, Mud og Nomad foreslår næringsbygg ved Paradis stasjon på mellom 4 og 8 etasjer, og boligbygg på 3–7 etasjer nord i området. I forslaget viser de bygningskropper som har slektskap med trehusbyens saltak.
Teamet som består av Mad, Tredje Natur, Veni, Teknaconsult, Mud og Nomad foreslår næringsbygg ved Paradis stasjon på mellom 4 og 8 etasjer, og boligbygg på 3–7 etasjer nord i området. I forslaget viser de bygningskropper som har slektskap med trehusbyens saltak.

En bærekraftig bydel
De tre teamene har fordypet seg i hvert sitt tema: 3RW-teamet har sett nærmere på hvordan man bygger gode nabolag, Asplan Viak-teamet bruker byøkologi som premissgiver, mens Mad-teamet viser løsninger som skal gjøre Paradis til en klimanøytral bydel.

– Teamene har levert et grundig stykke arbeid, særlig knyttet til dybdeoppgavene, sier Eileraas.

Alle teamene foreslår en offentlig promenade langs vannet, og alle trekker fram buehallene som en identitetsbærer for området. Det er også foreslått ulike koblinger opp til Lagårdsveien, og en ny krysning over Hillevågsvatnet som kobler vestsiden sammen med turområdene i Godalen. Alle teamene legger opp til en blanding av boliger, kontor og varierte sentrumstilbud, og foreslår en hovedvekt av boliger i nord, og kontorer rundt Paradis stasjon i sør. To av teamene viser bygg som spiller videre på trehusbyen med sine skråtak, varierte mellomrom og en menneskevennlig skala.

3RW, Dronninga Landskap og A/STAB viser hvordan en ny overgang fra Lagårdsveien, rett nord for gamle Statens vegvesen, kan se ut. Tanken er at vannspeilet midt i bakken kan bli en skøytebane vinterstid.
3RW, Dronninga Landskap og A/STAB viser hvordan en ny overgang fra Lagårdsveien, rett nord for gamle Statens vegvesen, kan se ut. Tanken er at vannspeilet midt i bakken kan bli en skøytebane vinterstid.

Mad-teamet har spilt videre på formene i buehallene og foreslår ulike løsninger for nærkontakt med vannet. Vannkvaliteten i Hillevågsvatnet er ikke særlig bra i dag, men kanskje det hadde gått an å få til et sjøbad med ferskt sjøvann?
Mad-teamet har spilt videre på formene i buehallene og foreslår ulike løsninger for nærkontakt med vannet. Vannkvaliteten i Hillevågsvatnet er ikke særlig bra i dag, men kanskje det hadde gått an å få til et sjøbad med ferskt sjøvann?

Kom til det gule huset ved vannet!
Framtidsbildene er de neste ukene utstilt i parken ved det gule huset til roklubben Terje Viken, innerst ved Hillevågsvatnet. Byens befolkning, både båteiere, grunneiere, barn og unge, politikere – og alle som er interessert – inviteres til å skrive sine kommentarer rett på plansjene, eller i et skjema på nettet. Eileraas og kollegene sitter også i det gule huset noen dager i uka etter påske, slik at folk kan komme innom og diskutere med byutviklerne.

–  Vi håper på stort engasjement, sier Eileraas, og understreker at det endelige planforslaget kommer i september.

–  Men vi vil uansett veldig gjerne høre folks mening om framtidsbildene vi viser nå i april, for de vil danne grunnlaget for det endelige planforslaget!

Karen Hatleskog Zeiner, Kathrin Sandstad og Eivind Leschbrandt Hustvedt fra kommunens Paradis-planprosjektgruppe håper mange vil si sin mening om framtidsbildene.
Karen Hatleskog Zeiner, Kathrin Sandstad og Eivind Leschbrandt Hustvedt fra kommunens Paradis-planprosjektgruppe håper mange vil si sin mening om framtidsbildene.

Et av bildene fra 3RW, Dronninga landskap og A/STAB viser hvordan taket til den tidligere godsbanegården blir gjenbrukt som deler av offentlige uteområder både på land og i Hillevågsvatnet.
Et av bildene fra 3RW, Dronninga landskap og A/STAB viser hvordan taket til den tidligere godsbanegården blir gjenbrukt som deler av offentlige uteområder både på land og i Hillevågsvatnet.

Disse teamene har utviklet framtidsbildene

Team 1 har bestått av Mad, Tredje Natur, Veni, Teknaconsult, Mud og Nomad. De har sett nærmere på temaet «klimanøytral byform».

Team 2 har bestått av 3RW, Dronninga landskap og A/Stab. De har tatt for seg temaet «nabolag i by».

Team 3 har bestått av AsplanViak, NIBIO og NMBU. De har hatt «bynatur og rekreasjon» som tema.

Last ned rapportene fra de tre teamene, med flere bilder og forklaringer

Last ned høyoppløste versjoner av bildene

Les mer om områdereplanen for Paradis her

Mediehenvendelser:
Ingrid Eileraas, tlf. 51 50 70 91 eller 46 78 68 33

Asplan Viak har laget forslag til hvordan vi kan ta kloke klimavalg ved å velge løsningene i de grønne tekstboksene fremfor mer «tradisjonelle» valg.
Asplan Viak har laget forslag til hvordan vi kan ta kloke klimavalg ved å velge løsningene i de grønne tekstboksene fremfor mer «tradisjonelle» valg.