PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. Plan for visuell kunst enstemmig vedtatt

Plan for visuell kunst enstemmig vedtatt

Plan for visuell kunst ble enstemmig vedtatt i Stavanger kommunestyre 19. juni. – Dette er et stort løft for det visuelle kunstfeltet, sier Bjarne Kvadsheim (Sp), leder i utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog. Plan for visuell kunst er et viktig verktøy for å forsterke Stavanger som kunstby både regionalt og nasjonalt.

Denne nyheitssaka er meir enn ein månad gammal. Innhaldet kan derfor vera forelda eller ikkje oppdatert.

Gå til stavanger.kommune.no/nyheter for siste nytt.

Plan for visuell kunst, illustrasjonsbilde. Foto: Tord Paulsen.

Stavanger kommune har i samarbeid med kunstfeltet utarbeidet en plan for visuell kunst for perioden 2023–2027. Planen skal skape oversikt, peke på forbedringspunkter og se på muligheter. Målet er å forsterke Stavanger som kunstby. Planarbeidet er forankret i Kulturplanen for Stavanger 2018-2025, der en av hovedsatsingene er «Å leve av kunst og kultur». Plan for visuell kunst bygger videre på kulturplanens visjon, hovedmål og perspektiv. Kommuneplanen definerer kommunens overordnede satsinger de neste 15 årene, i tillegg til hvordan vi skal oppfylle FN's bærekraftsmål.

Plan for visuell kunst er nå vedtatt politisk i utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog og i Stavanger kommunestyre.

En ambisiøs plan

– Dette er et tydelig signal som etablerer Stavanger som en kunst- og kulturby, både regionalt og nasjonalt, sier Bjarne Kvadsheim (Sp), leder i utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog.

Da planen ble vedtatt i Stavanger kommunestyre mandag 19. juni, framhevet utvalgslederen i sitt innlegg blant annet at kunstnerne som har sitt virke her i byen, trenger rammevilkår å jobbe ut ifra.

– Og det er akkurat dette planen vil gi dem. Kunst og kultur gir arbeidsplasser og bidrar til samfunnsutviklingen. Et kunst- og kulturtilbud som gir estetiske opplevelser av høy kunstnerisk kvalitet, er avgjørende for at Stavanger er en attraktiv by og et foretrukket valg forregionens innbyggere, studenter, tilflyttere og turister, sa Bjarne Kvadsheim (Sp).

– Planen er utrolig god og gjennomført, noe jeg unner kunstnere i Stavanger å ta del i. Feltet har vært med på utviklingen av alle områder i planen fra starten av, noe som gjør at målene er omfattende og ambisiøse. Jeg syns det er ordentlig kjekt at dette viktige arbeidet ble enstemmig vedtatt i kommunestyret.

Styreleder Espen Birkedal i Norske Billedkunstnere Rogaland (NBK-R) sier at de er glade for å ha vært en del av prosessen til plan for visuell kunst.

– Planen skaper et godt grunnlag for å fortsette arbeidet med å styrke det visuelle feltet i Stavanger.

Også Jane Sverdrupsen, daglig leder ved Rogaland kunstsenter, fremhever hvor viktig det er at planen er godt forankret.

– At kunstinstitusjoner i kommunen og kunstnerorganisasjoner blir inkludert i referansegruppen i forbindelse med utarbeidelse av Plan for visuell kunst 2023-2027, anser jeg som et svært positivt grep for å involvere fagmiljøet og dets kunnskap om kunstfeltet i Stavanger. Dette sikrer at planen blir treffsikker i forhold til kunstfeltets reelle behov, og kartlegger områder hvor en styrking vil kunne medføre resultater som kommer hele det kunstfeltet til gode, sier Sverdrupsen.

Plan for visuell kunst bygger videre på kulturplanens visjon, hovedmål og perspekiv:

Hovedmål 1: Innbyggerne i Stavanger skal kunne delta i, oppleve og skape kunst og kultur som inkluderer og engasjerer.

Hovedmål 2: Aktører og institusjoner skal ha forutsigbare vilkår som sikrer utvikling, bredde og kvalitet i den kunstneriske og kulturelle produksjonen.

Hovedmål 3: Kunst og kultur skal være en drivkraft i samfunnsutviklingen i Stavanger.

Mer utfyllende informasjon finner du på nettsiden til Plan for visuell kunst.

Felles visjon for kunstens rolle

Hanne Ueland, direktør ved Stavanger kunstmuseum, sier at Plan for visuell kunst er en anerkjennelse av den visuelle kunstens betydning i Stavanger kommune.

– Planen er en tydeliggjøring av hvor viktig det er å satse på utviklingen av kunstfeltet. Vi trenger kunstnere i Stavanger, og vi trenger en reell styrking av kunstinstitusjonene som skal ivareta kunstarven og formidle kunst til befolkningen, sier Ueland, som også er glad for at planarbeidet har ført til en styrking av samarbeidet og en felles visjon for kunstens rolle blant aktørene i Stavangers kunstliv.

Stolt kultursjef

Kultursjef Kristina Ehrenberg-Rasmussen i Stavanger kommune er fornøyd med å komme i mål med en omforent plan for prioritering av kommunens virkemidler for det visuelle kunstfeltet. 

– Det er kommunens rolle å bygge opp om ytringsfrihet og demokrati ved å ha rammevilkår for produksjon av fri kunst, og sørge for at kunstnerne og institusjonene får utføre sitt samfunnsoppdrag på et faglig og selvstendig grunnlag. Her har kommunestyret stilt seg bak at vi skal prioritere nærhet til kunstopplevelser, og at kunstnerne har bedre arbeidsvilkår.

Hun understreker samfunnsnytten kunsten har for innbyggerne i Stavanger kommune,

– Dette er et stort steg i riktig retning for å få fram den samfunnsbyggende betydningen kunst har i samfunnet vårt, og hva kommunen kan bistå med for å legge til rette for nødvendige rammevilkår, sier kultursjef Kristina Ehrenberg-Rasmussen.

Kristina Ehrenberg-Rasmussen, juni 2023.
Kultursjef Kristina Ehrenberg-Rasmussen.

Kva er Kunstbyen Stavanger 2023 – 2027?

I Stavanger blir det skapt kunst av høy kvalitet. Vi har kunstnere, formidlere, kulturarbeidere og institusjoner som leverer viktige kunstopplevelser til innbyggerne. Kunst fremmer empati, refleksjon og kritisk tenkning, som er en forutsetning for et velfungerende demokrati. Kunstfeltet i Stavanger har vært i sterk utvikling de siste årene, og i kulturplanen ble det identifisert et behov for å se nærmere på det visuelle kunstfeltet og utviklingen av dette feltet spesielt.

Tiltakene i planen er innrettet for å styrke strukturene for institusjonene, kunstnerne og andre aktører ei det profesjonelle kunstfeltet. Infrastruktur som legger til rette for produksjon, formidling og faglig utvikling er avgjørende for nyskaping og høy kvalitet. Kunstnere og kulturarbeidere skal velge å etablere seg i Stavanger fordi vi har gode arbeidsvilkår og et mangfoldig kunstliv. Tiltaket til planen skal forsterke det som virker, teste ut noen nye forslag, og finne løsninger på utfordringer.

Plan for visuell kunst - medvirkningsmøte 1
Innspillsmøte.

Plan for visuell kunst - medvirkningsmøte 2
Innspillsmøte.

 

 

Bjarne Kvadsheim

Leder av utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog. Se alle verv

Mobil:
958 98 067
E-post:
bjarne.kvadsheim@​stavanger.kommune.no
Kristina Ehrenberg-Rasmussen

Kristina Ehrenberg-Rasmussen

kultursjef

Mobil:
926 32 538
E-post:
kristina.ehrenberg-rasmussen@stavanger.kommune.no