PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Kultur og fritid
  3. Kultur
  4. Kulturplanen

Kulturplanen 2018-2025

Kort fortalt

  • Kulturplanen skal gjelde fram til 900-årsjubileet i byen i 2025 og kulturplanen kan du lese her: kulturplanen.stavanger.kommune.no
  • Kulturplanen vart vedteken i Stavanger bystyre måndag 27. mai 2019.
  • Protokoll med vedteke endringsforslag finst i saka som følgjer kulturplanen.

Information in other languages

Kulturplanen 2018-2025

Kulturbyen Stavanger 2018-2025

Saman skaper vi ein levande kulturby er visjonen for kulturbyen Stavanger fram mot 2025. I ein levande kulturby har alle innbyggjarar tilgang til gode kulturelle opplevingar, og kunst- og kulturlivet har gode vilkår for å kunne bidra til dette.

Kunst- og kulturaktivitet er mangfaldig og treng eit spekter av arenaer og arrangørar som kan vareta dette. Kulturplanen viser breidda i kulturbyen Stavanger og dei mange institusjonar og aktørar som bidreg til å skape den levande kulturbyen.

Kulturplanen peiker ut felles satsingar for heile kulturbyen gjennom seks perspektiv. Dei tek opp i seg viktige tema som ytringsfridom, kultur gjennom livsløpet, talentutvikling, bransjeutvikling, ny teknologi og attraktivitet.

Innspel frå høyring hausten 2018

Kommunalutvalet behandla høyringsutkastet 12.06.2018 og vedtok å leggje planen ut på høyring med enkelte endringar. 

Alle høyringsfråsegner og vurderinga til rådmannen av høyringsinnspel kan du lese i saka som følgjer behandlinga til annan gong av kulturplanen.

Bakgrunnsdokument og planar

Kontaktinformasjon

Marita Aksnes

Rådgiver 

Litteratur, musikk, Akropolis-visjonen

Mobil:
916 01 925
E-post:
marita.aksnes@stavanger.kommune.no
Kristina Ehrenberg-Rasmussen

Kristina Ehrenberg-Rasmussen

Kultursjef

Mobil:
926 32 538
E-post:
kristina.ehrenberg-rasmussen@stavanger.kommune.no