PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Kultur og fritid
  3. Kultur
  4. Kulturplanen

Kulturplanen 2018-2025

Kort fortalt

  • Kulturplanen skal gjelda fram til 900-årsjubileet i byen i 2025 og kulturplanen kan du lesa her: kulturplanen.stavanger.kommune.no
  • Kulturplanen blei vedtatt i Stavanger bystyre måndag 27. mai 2019.
  • Protokoll med vedtatt endringsforslag finst i saka som følger kulturplanen.

Information in other languages

Kulturplanen 2018-2025

Kulturbyen Stavanger 2018-2025

Saman skapar vi ein levande kulturby er visjonen for kulturbyen Stavanger fram mot 2025. I ein levande kulturby har alle innbyggarar tilgang til gode kulturelle opplevingar, og kunst- og kulturlivet har gode vilkår for å kunna bidra til dette.

Kunst- og kulturaktivitet er mangfaldig og treng eit spekter av arenaar og arrangørar som kan vareta dette. Kulturplanen viser breidda i kulturbyen Stavanger og dei mange institusjonane og aktørane som bidrar til å skapa den levande kulturbyen.

Kulturplanen peikar ut felles satsingar for heile kulturbyen gjennom seks perspektiv. Dei tar opp i seg viktige tema som ytringsfridom, kultur gjennom livsløpet, talentutvikling, bransjeutvikling, ny teknologi og attraktivitet.

Spel inn frå høyring hausten 2018

Kommunalutvalet behandla høyringsutkastet 12.06.2018 og vedtok å legga planen ut på høyring med enkelte endringar. 

Alle høyringsfråsegner og vurderinga til rådmannen av høyringsinnspel kan du lesa i saka som følger annan gongs behandling av kulturplanen.

Bakgrunnsdokument og planar

Kontaktinformasjon

Marita Aksnes

rådgiver 

Fagansvar tilskuddsordninger, Nye Rogaland Teater og Stavanger museum, musikk, litteratur 

Mobil:
916 01 925
E-post:
marita.aksnes@stavanger.kommune.no
Kristina Ehrenberg-Rasmussen

Kristina Ehrenberg-Rasmussen

kultursjef

Mobil:
926 32 538
E-post:
kristina.ehrenberg-rasmussen@stavanger.kommune.no