PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Om Stavanger kommune
 3. Kommunedeler i Stavanger
 4. Eiganes og Våland kommunedel
 5. Eiganes og Våland kommunedelsutvalg

Eiganes og Våland kommunedelsutvalg

Kort fortalt

 • Kommunedelsutvalget består av elleve medlemmer med varamedlemmer.
 • I nåværende periode 2019–2023 ledes utvalget av
  Ingrid Vikse (SV).

Eiganes og Våland kommunedelsutvalg er et politisk utvalg som skal være bindeledd mellom bydelens og byens sentrale organer. Det skal ta initiativ i saker som gjelder bydelen og har uttalerett i en rekke kommunale saker. Utvalget tildeler også midler til det frivillige organisasjonslivet i bydelen.

Driftskonsept


Kommunedelsutvalgene arbeider i tillegg etter et driftskonsept, som er en fortolkning av delegeringsreglementet og hvordan det skal virke i praksis. Driftskonseptet gir retning for kommunedelsutvalgenes nærdemokratiske arbeid, og kan leses i sin helhet her:

Driftskonseptet

Støtte og tilskudd fra kommunedelsutvalgene

Alle lag og organisasjoner, idrettslag, musikkorps, velforeninger, borettslag med mer kan søke om tilskudd til aktiviteter fra kommunedelsutvalgene. Søknadsfrister er 1. februar og 1. september. Les mer om støtteordningene. 

Politiske møter og saker i Eiganes og Våland kommunedelsutvalg

Gå til saksdokumenter og medlemsoversikt.

Kontaktinformasjon

Ingrid Vikse

Leder av Eiganes og Våland kommunedelsutvalg

Mobil:
995 20 948
E-post:
ingrid.vikse@​gmail.com

Bente Grønnum

 • Sekretær for 17. mai-komiteen
 • Sekretær for Stavanger formannskap
 • Sekretær for Kommunalutvalget
 • Sekretær for Eiganes og Våland kommunedelsutvalg

Mobil:
977 91 604
Telefon:
51 50 75 91
E-post:
bente.gronnum@stavanger.kommune.no