Text size

PC: Hold the Ctrl button and click + to enlarge or - to shrink the text size.
Mac: Hold the Cmd button and click + to enlarge or - to shrink the text size.

BrowseAloud has two modes:

Point and listen

When the pointer icon is highlighted, Browse Aloud will read the text you point at and give you a visual feedback.

Select and listen

Mark the text and click the play button to have it read.

Menu

  1. Home

Judaberg innbyggjartorg

Kort fortalt

På innbyggjartorget på Judaberg kan du møte kommunens tilsette og få informasjon og rettleiing om kommunens tilbod og tenester. 

Information in other languages

Kvar finn eg innbyggjartorget? 

Innbyggjartorget ligg i det tidlegare rådhuset på Judaberg i kommunedelen Finnøy.

Kva slags tenester har innbyggjartorget?

Tenestene ved innbyggjartorget er tilgjengelege for alle innbyggjarar i Stavanger kommune, og skal utviklast over tid.

Tenestene som blir tilbodne på Judaberg innbyggartorg er:

  • Informasjon og rettleiing om tenestetilbodet i kommunen (innbyggarservice)   
  • Møte med kommunale saksbehandlarar etter avtale  
  • Kommundelsutvalet - Møterom for kommunedelsutvalets møte   
  • Innbyggertorgkoordinator (frå februar 2020) 

Kva er eit innbyggjartorg?

Innbyggartorga i Stavanger kommune skal vere gode og aktive møteplassar mellom kommunen, innbyggarane, næringslivet og frivillige lag og organisasjonar.

Intensjonen er å skapa arenaer for samarbeid, engasjement og utvikling i lokalsamfunna, og gi innbyggjarane tilgang til kommunale tilbod og tenester. 

Tilbodet ved det enkelte innbyggjartorget skal utviklast og utvidast over tid. 

Hva er et innbyggertorg?