PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Om Stavanger kommune
 3. Kommunedeler i Stavanger
 4. Hillevåg kommunedel
 5. Hillevåg kommunedelsutvalg

Hillevåg kommunedelsutvalg

Kort fortalt

 • Kommunedelsutvalget består av elleve medlemmer med varamedlemmer valgt av kommunestyret.
 • I nåværende periode 2019-2023 blir utvalget ledet av
  Bjarte Bøe (Ap).

Hillevåg kommunedelssutvalg er et politisk utvalg som skal være bindeledd mellom kommunedelens og byens sentrale organer. Det skal ta initiativ i saker som gjelder kommunedelen og har uttalerett i en rekke kommunale saker. Utvalget tildeler også midler til det frivillige organisasjonslivet i Hillevåg.

Driftskonsept

Kommunedelsutvalgene arbeider i tillegg etter et driftskonsept, som er en fortolkning av delegeringsreglementet og hvordan det skal virke i praksis. Driftskonseptet gir retning for kommunedelsutvalgenes nærdemokratiske arbeid, og kan leses i sin helhet her:
Driftskonseptet

Politiske møter og saker i Hillevåg kommunedelsutvalg

Gå til saksdokumenter/medlemsoversikt.

Kontakt Hillevåg kommunedelsutvalg

Kontaktinformasjon til alle medlemmene

Støtte og tilskudd fra kommunedelsutvalgene

Alle lag og organisasjoner, idrettslag, musikkorps, velforeninger, borettslag med mer kan søke om tilskudd til aktiviteter fra kommunedelsutvalgene. Søknadsfrister er 1. februar og 1. september. Les mer om støtteordningene. 

Kontaktinformasjon

Bjarte Bøe (Ap)

Leder av Hillevåg kommunedelsutvalg

Mobil:
975 29 765
E-post:
bjarte.boe@lyse.net

Liv Marit Netland

 • Sekretær for Madla og Kvernevik kommunedelsutvalg
 • Sekretær for Storhaug kommunedelsutvalg
 • Sekretær for Hillevåg kommunedelsutvalg
 • Sekretær for Studentrådet i Stavanger

Telefon:
51 50 71 37
E-post:
liv.marit.netland@stavanger.kommune.no