PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Om Stavanger kommune
  3. Bydeler i Stavanger
  4. Hillevåg bydel
  5. Hillevåg og Tjensvoll bydelsutvalg

Hillevåg og Tjensvoll bydelsutvalg

Kort fortalt

  • By/kommunedelsutvalgene er et bindeledd mellom kommunedelen og de sentrale politiske organene i Stavanger.
  • Hillevåg og Tjensvoll bydelsutvalg har 11 medlemmer og ledes av Anne Ferkingstad (H).

Utvalgets ansvarsområde

By/kommunedelsutvalg har rett til å uttale seg i en rekke saker, og tildeler også midler til det frivillige organisasjonslivet i kommunedelen. Se hele ansvarsområdet til by/kommunedelsutvalgene her

Møter og sakspapirer

Se møteplan og sakspapirer for Hillevåg og Tjensvoll bydelsutvalg. 

Medlemmer

Se hvem som er medlem av Hillevåg og Tjensvoll bydelsutvalg, og hvordan du kan kontakte dem på Finn politiker. 

Støtte og tilskudd fra by/kommunedelsdelsutvalgene

Alle lag og organisasjoner, idrettslag, musikkorps, velforeninger, borettslag med mer kan søke om tilskudd til aktiviteter fra by/kommunedelsutvalgene. Søknadsfrister er 1. februar og 1. september. Les mer om støtteordningene. 

Kontaktinformasjon

Anne Ferkingstad

leder av Hillevåg og Tjensvoll bydelsutvalg

E-post:
anne.ferkingstad@ikm.no

Liv Marit Netland

utvalgsansvarlig

Telefon:
51 50 71 37
E-post:
liv.marit.netland@stavanger.kommune.no