PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Om Stavanger kommune
 3. Kommunedeler i Stavanger
 4. Hinna kommunedel
 5. Hinna kommunedelsutvalg

Hinna kommunedelsutvalg

Kort fortalt

 • Kommunedelsutvalget består av elleve medlemmer med varamedlemmer.
 • I nåværende periode 2019–2023 ledes utvalget av
  Geir Støle (AP)

Hinna kommunedelsutvalg er et politisk utvalg som skal være bindeledd mellom kommunedelens og byens sentrale organer. Det skal ta initiativ i saker som gjelder bydelen og har uttalerett i en rekke kommunale saker. Utvalget tildeler også midler til det frivillige organisasjonslivet i kommunedelen.

Driftskonsept

Kommunedelsutvalgene arbeider i tillegg etter et driftskonsept, som er en fortolkning av delegeringsreglementet og hvordan det skal virke i praksis. Driftskonseptet gir retning for kommunedelsutvalgenes nærdemokratiske arbeid, og kan leses i sin helhet her:

Driftskonseptet

Politiske møter og saker i Hinna kommunedelsutvalg

Finn medlemmer

Sjekk hvem som er medlemmer av Hinna kommunedelsutvalg, og hvordan du kan kontakte dem. 

Støtte og tilskudd fra kommunedelsutvalgene

Alle lag og organisasjoner, idrettslag, musikkorps, velforeninger, borettslag med mer kan søke om tilskudd til aktiviteter fra kommunedelsutvalgene. Søknadsfrister er 1. februar og 1. september. Les mer om støtteordningene. 

Kontaktinformasjon

Geir Støle

Leder av Hinna kommunedelsutvalg

E-post:
Geir.stoele@​gmail.com

Annbjørg Gravdal Larson

 • Sekretær for Hinna kommunedelsutvalg
 • Sekretær for Tasta kommunedelsutvalg
 • Sekretær for Hundvåg kommunedelsutvalg

Mobil:
477 02 361
Telefon:
51 50 75 51
E-post:
annbjorg.gravdal.larson@stavanger.kommune.no