PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Om Stavanger kommune
 3. Kommunedeler i Stavanger
 4. Hundvåg kommunedel
 5. Hundvåg kommunedelsutvalg

Hundvåg kommunedelsutvalg

kort fortalt

 • Kommunedelsutvalget består av elleve medlemmer med varamedlemmer valgt av kommunestyret.
 • I nåværende periode 2019–2023 ledes utvalget av
  Pål Erik Johannessen (Ap). Morten Malmin (FP) er nestleder. 

Hundvåg kommunedelsutvalg er et politisk utvalg som skal være bindeledd mellom bydelens og byens sentrale organer. Det skal ta initiativ i saker som gjelder bydelen og har uttalerett i en rekke kommunale saker. Utvalget tildeler også midler til det frivillige organisasjonslivet i bydelen.

Driftskonsept

Kommunedelsutvalgene arbeider i tillegg etter et driftskonsept, som er en fortolkning av delegeringsreglementet og hvordan det skal virke i praksis. Driftskonseptet gir retning for kommunedelsutvalgenes nærdemokratiske arbeid, og kan leses i sin helhet her:

Driftskonseptet

Politiske møter og saker i Hundvåg kommunedelsutvalg

Gå til saksdokumenter.

Finn medlemmer 

I Finn politiker-løsningen kan du se hvem som er medlemmer av kommunedelsutvalget. 

Støtte og tilskudd fra kommunedelsutvalgene

Alle lag og organisasjoner, idrettslag, musikkorps, velforeninger, borettslag med mer kan søke om tilskudd til aktiviteter fra kommunedelsutvalgene. Søknadsfrister er 1. februar og 1. september. Les mer om støtteordningene. 

Kontaktinformasjon

Pål Erik Johannessen

Leder av Hundvåg kommunedelsutvalg

E-post:
pajohan@​outlook.com

Annbjørg Gravdal Larson

 • Sekretær for Hinna kommunedelsutvalg
 • Sekretær for Tasta kommunedelsutvalg
 • Sekretær for Hundvåg kommunedelsutvalg

Mobil:
477 02 361
Telefon:
51 50 75 51
E-post:
annbjorg.gravdal.larson@stavanger.kommune.no