PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Om Stavanger kommune
  3. Bydeler i Stavanger
  4. Hundvåg bydel
  5. Hundvåg kommunedelsutvalg

Hundvåg bydelsutvalg

kort fortalt

  • Bydelsutvalget består av elleve medlemmer med varamedlemmer valgt av bystyret.
  • I nåværende periode 2023–2027 ledes utvalget av Bjarne Lunde (FrP).

Hundvåg bydelsutvalg er et politisk utvalg som skal være bindeledd mellom bydelen og byens sentrale organer. Utvalget har uttalerett i en rekke kommunale saker, og tildeler også midler til det frivillige organisasjonslivet i bydelen.

Politiske møter og saker i Hundvåg bydelsutvalg

Gå til saksdokumenter.

Finn medlemmer 

I Finn politiker-løsningen kan du se hvem som er medlemmer av bydelsutvalget. 

Støtte og tilskudd fra bydelsutvalgene

Alle lag og organisasjoner, idrettslag, musikkorps, velforeninger, borettslag med mer kan søke om tilskudd til aktiviteter fra bydelsutvalgene. Søknadsfrister er 1. februar og 1. september. Les mer om støtteordningene. 

Kontaktinformasjon

Leder av Hundvåg bydelsutvalg

E-post:
bjarne.ove.lunde@stavanger.kommune.no

Annbjørg Gravdal Larson

  • Sekretær for Hinna bydelsutvalg
  • Sekretær for Tasta bydelsutvalg
  • Sekretær for Hundvåg bydelsutvalg

Mobil:
477 02 361
Telefon:
51 50 75 51
E-post:
annbjorg.gravdal.larson@stavanger.kommune.no