PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Om Stavanger kommune
 3. Kommunedeler i Stavanger
 4. Madla kommunedel
 5. Madla og Kvernevik kommunedelsutvalg

Madla og Kvernevik kommunedelsutvalg

Kort fortalt

 • Kommunedelsutvalget består av elleve medlemmer med varamedlemmer.
 • I nåværende periode 2019–2023 ledes utvalget av Lars Peter Endresen (FP).

Madla og Kvernevik kommunedelsutvalg er et politisk utvalg som skal være bindeledd mellom kommunedelens og byens sentrale organer. Det skal ta initiativ i saker som gjelder kommunedelen og har uttalerett i en rekke kommunale saker. Utvalget tildeler også midler til det frivillige organisasjonslivet i kommunedelen.

Driftskonsept 

Kommunedelsutvalgene arbeider i tillegg etter et driftskonsept, som er en fortolkning av delegeringsreglementet og hvordan det skal virke i praksis. Driftskonseptet gir retning for kommunedelsutvalgenes nærdemokratiske arbeid, og kan leses i sin helhet her:

Driftskonseptet

Møter og saker i kommunedelsutvalget

Gå til saksdokumenter.

Finn medlemmer

Sjekk hvem som er medlemmer av kommunedelsutvalget og hvordan du kan kontakte dem. 

Støtte og tilskudd fra kommunedelsutvalgene

Alle lag og organisasjoner, idrettslag, musikkorps, velforeninger, borettslag med mer kan søke om tilskudd til aktiviteter fra kommunedelsutvalgene. Søknadsfrister er 1. februar og 1. september. Les mer om støtteordningene. 

Kontaktinformasjon

Lars Peter Endresen (FP)

Leder av Madla og Kvernevik kommunedelsutvalg

Mobil:
918 86 864
E-post:
larspeten@gmail.com

Liv Marit Netland

 • Sekretær for Madla og Kvernevik kommunedelsutvalg
 • Sekretær for Storhaug kommunedelsutvalg
 • Sekretær for Hillevåg kommunedelsutvalg
 • Sekretær for Studentrådet i Stavanger

Telefon:
51 50 71 37
E-post:
liv.marit.netland@stavanger.kommune.no