PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Om Stavanger kommune
 3. Bydeler i Stavanger
 4. Storhaug bydel
 5. Nærmiljøtilskudd for Storhaug

Nærmiljøtilskudd for Storhaug

Kort fortalt

 • Ønsker du å gjøre noe sosialt i nabolaget ditt? Arrangere nabolagsmiddag, gatefest, nabolagstrening eller noe annet? Nå kan du søke om nærmiljøtilskudd!
 • Fristene i 2024 er 1. februar og og 1. september. 

 • Bruk vårt elektroniske søknadsskjema.

Information in other languages

Hva kan du søke støtte til?

Du/dere kan søke om tilskudd fra de helt små til større tiltak, som for eksempel mat til nabolagstreff, festivaler, hobbygrupper eller andre aktiviteter.

Vi ønsker å støtte tiltak som:

 • Er med på å bygge fellesskap og skape attraktive, åpne og inkluderende møteplasser for sosiale eller kulturelle aktiviteter.
 • Bygger det lokale engasjementet og dugnadsinnsatsen.
 • Øker aktiviteten i nabolaget og engasjerer beboer- og velforeninger, frivillige lag og organisasjoner, næringsliv og andre aktører.

Tiltak som inkluderer sårbare grupper og fellesskap er ekstra positivt.

Hvem kan søke?

Beboer- og velforeninger, frivillige lag og organisasjoner, næringsliv og andre som ønsker å bidra til et bedre nærmiljø på Storhaug kan søke om tilskudd.

Er du en enkeltperson med en god idé til en nabolagsaktivitet? Eller en gruppe som allerede arrangerer gatefester eller jevnlig samler dere på nabolagets lekeplass? Hva med å opprette en velforening!

En velforening består av naboer som ønsker å skape et godt nabolag. Sammen kan dere for eksempel arrangere ulike aktiviteter som påskeeggjakt, utekino, eller opprette nabolagshager. Aktivitetene kan dere som velforening søke tilskudd til.

Slik oppretter du velforening

 • Hvem er interessert i å være med? 
 • Hva ønsker dere å gjøre i nabolaget?
Inviter dine interesserte naboer til et fellesmøte:
 • Skriv ned vedtekter for velforeningen (regler). Maler og eksempler på vedtekter finner du her.
 • Velg hvem som skal være i styret (leder, nestleder, sekretær, kasserer, eventuelle øvrige styremedlemmer).
 • Skriv protokoll (referat), en av deltakerne signerer denne til slutt.
Registrer velforeningen i Frivillighetsregisteret.
Dette må dere registrere:
 • Navnet på foreningen: kan for eksempel være Varden vel, Jærgata vel
 • Foreningens adresse: oppgi adressen til én i styret
 • E-postadresse og/eller mobilnummer til én i styret
 • Foreningens aktiviteter: dere kan for eksempel skrive nabolagsaktiviteter
 • Dato for stiftelse (dato for første møte)
 • Hvem som er i styret:
  Styret må ha minst fire roller (se steg 2). Vær nøye med at det ikke er avvik mellom det som oppgis her og det som står i protokollen fra stiftelsesmøtet eller årsmøtet. Du skal ikke legge inn varamedlemmene.
Dokumenter du må legge ved:
 • Vedtekter (regler)
 • Stiftelsesdokument som viser at dere er opprettet/stiftet (referatet fra første møte)
 • Årsmøteprotokoll/dokumentasjon som viser valg av styre (referatet fra første møte)
Opprett en bankkonto i valgfri bank med det nye organisasjonsnummeret.
Nå kan dere enkelt søke tilskudd til det dere ønsker å få gjennomført.

1. Snakk med naboene dine

 • Hvem er interessert i å være med? 
 • Hva ønsker dere å gjøre i nabolaget?

2. Inviter til møte

Inviter dine interesserte naboer til et fellesmøte:
 • Skriv ned vedtekter for velforeningen (regler). Maler og eksempler på vedtekter finner du her.
 • Velg hvem som skal være i styret (leder, nestleder, sekretær, kasserer, eventuelle øvrige styremedlemmer).
 • Skriv protokoll (referat), en av deltakerne signerer denne til slutt.

3. Registrering

Registrer velforeningen i Frivillighetsregisteret.
Dette må dere registrere:
 • Navnet på foreningen: kan for eksempel være Varden vel, Jærgata vel
 • Foreningens adresse: oppgi adressen til én i styret
 • E-postadresse og/eller mobilnummer til én i styret
 • Foreningens aktiviteter: dere kan for eksempel skrive nabolagsaktiviteter
 • Dato for stiftelse (dato for første møte)
 • Hvem som er i styret:
  Styret må ha minst fire roller (se steg 2). Vær nøye med at det ikke er avvik mellom det som oppgis her og det som står i protokollen fra stiftelsesmøtet eller årsmøtet. Du skal ikke legge inn varamedlemmene.
Dokumenter du må legge ved:
 • Vedtekter (regler)
 • Stiftelsesdokument som viser at dere er opprettet/stiftet (referatet fra første møte)
 • Årsmøteprotokoll/dokumentasjon som viser valg av styre (referatet fra første møte)

4. Opprett en bankkonto

Opprett en bankkonto i valgfri bank med det nye organisasjonsnummeret.
Nå kan dere enkelt søke tilskudd til det dere ønsker å få gjennomført.

 

Slik søker du

Midlene lyses ut flere ganger i året som et ledd i områdesatsingen på Storhaug. Fristene  i 2024 er 1. februar og 1. september. Vi tildeler i utgangspunktet maks 20 000 kroner per tiltak. 

Bruk vårt elektroniske søknadsskjema.

Søknadene behandles 1–2 uker etter frist. Vi sender ut svar så snart som mulig i etterkant av møtet, senest 5 uker etter søknadsfristen.

Følg med på Facebook

Følg områdesatsingen på Facebook. Her legger vi ut påminnelser om fristene, og eksempler på tiltak som har fått nærmiljøtilskudd. 

Kontaktinformasjon

Camilla Aas

rådgiver, områdesatsingen på Storhaug

Mobil:
457 31 878
E-post:
camilla.aas@stavanger.kommune.no