PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Om Stavanger kommune
  3. Kommunedeler i Stavanger
  4. Tasta kommunedel
  5. Tasta kommunedelsutvalg

Tasta kommunedelsutvalg

Kort fortalt

  • Kommunedelsutvalget består av elleve medlemmer med varamedlemmer valgt av kommunestyret.
  • I nåværende periode 2023–2027 ledes utvalget av Narve Endresen (H).

Tasta kommunedelsutvalg er et politisk utvalg som skal være bindeledd mellom kommunedelen og byens sentrale organer. Utvalget har uttalerett i en rekke kommunale saker, og tildeler også midler til det frivillige organisasjonslivet i bydelen.

Politiske møter og saker i Tasta kommunedelsutvalg

Gå til saksdokumenter fra 2020.

Gå til saksdokumenter 2016 - 2019.

Finn medlemmer

Sjekk hvem som er medlem av Tasta kommunedelsutvalg

Støtte og tilskudd fra kommunedelsutvalgene

Alle lag og organisasjoner, idrettslag, musikkorps, velforeninger, borettslag med mer kan søke om tilskudd til aktiviteter fra kommunedelsutvalgene. Søknadsfrister er 1. februar og 1. september. Les mer om støtteordningene.

Kontaktinformasjon

Narve Endresen

Leder av Tasta kommunedelsutvalg

E-post:
narve.e.endresen@gmail.com

Annbjørg Gravdal Larson

  • Sekretær for Hinna kommunedelsutvalg
  • Sekretær for Tasta kommunedelsutvalg
  • Sekretær for Hundvåg kommunedelsutvalg

Mobil:
477 02 361
Telefon:
51 50 75 51
E-post:
annbjorg.gravdal.larson@stavanger.kommune.no