PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Politikk
 3. Politiske utval i Stavanger
 4. Utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog

Utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog

Kort fortalt

 • Utval for kultur, idrett og samfunnsdialog - ofte omtala som UKIS - har 11 medlemmar og blir leia av Bjarne Kvadsheim (Sp).
 • Nestleiar er Ine Haver (Ap).

Information in other languages

Bjarne Kvadsheim (Sp) er leder av utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog.

Bjarne Kvadsheim (Sp) er leder av utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog.

Ansvarsområda frå utvalet

Utval for kultur, idrett og samfunnsdialog behandlar blant anna saker som handlar om: 

 • Kunst  
 • Kultur
 • Kulturskulen
 • Bibliotek
 • Frivilligheit
 • Fritidstilbod for barn, unge og vaksne
 • Lokaldemokrati
 • Nærdemokrati og innbyggarinvolvering
 • IdrettMedia  

I tillegg skal utval for kultur idrett og samfunnsdialog blant anna: 

 • Gi konsesjonar for kinovisning 
 • Har ansvar for dialog med og samordning av arbeidet i kommunedelsutvala 
 • Organisera det årlege frivilligtorget 

Øyvind Jacobsen (Ap) er blant annet medlem av kommunestyret, formannskapet og utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog. Foto: Carina Johansen.
Øyvind Jacobsen (Ap) er blant annet medlem av kommunestyret, formannskapet og utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog. Foto: Carina Johansen.

Møte

Møta er opne for publikum. Skal utvalet behandla saker som er halde unna offentleg innsyn blir lukka møtet.

Sjå møteoversikta.

Medlemmar

Du finn enkelt ut kven som er medlemmar av utvalet på Finn politikar. Bruk filtreringa til å finna andre utval.

Mats Danielsen (Frp). Foto: Carina Johansen
Mats Danielsen (Frp). Foto: Carina Johansen

 

Utval for kultur, idrett og samfunnsdialog

Kontaktinformasjon

Bjarne Kvadsheim

Leder av utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog. Se alle verv

Mobil:
958 98 067
E-post:
bjarne.kvadsheim@​stavanger.kommune.no

Else Bird

 • Sekretær for utvalg for miljø og utbygging
 • Sekretær for utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog

Mobil:
971 45 845
Telefon:
51 50 75 62
E-post:
else.bird@stavanger.kommune.no

Hanne Navdal Vatnaland

Leder av politisk sekretariat

Mobil:
915 32 045
Telefon:
51 50 87 34
E-post:
hanne.navdal.vatnaland@stavanger.kommune.no